Förnybara drivmedel som viktigt komplement till elektrifieringen

Publicerad: 2023-01-13

Under perioden februari till oktober 2022 drev Energikontoret Syd tillsammans med Miljöfordon Sverige och Länsstyrelsen i Blekinge förstudien Förnybara drivmedel som viktigt komplement till elektrifieringen.

 

Förstudien syftade till att öka kunskapen kring betydelsen av och förutsättningarna för fossiloberoende fordon och drivmedelsinfrastruktur att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030. Förstudien har avsett att undersöka tre delar som bedöms som värdefulla för en accelererande omställning till fossiloberoende hand i hand med elektrifieringen där näringslivets förutsättningar och möjligheter att bidra står i centrum. Detta möjliggör i sin tur för näringslivet i Skåne och Blekinge att ställa om till fossiloberoende fordon, minska utsläppen och bidra till en hållbar tillväxt. Positiva effekter förväntas även för övriga samhällets omställning av lätta fordon.

 

Läs kortversionen av slutrapporten här: Förstudie Bilen och bränslet slutrapport sammanfattning och hör av dig till jonas@miljofordonsverige.se för att få vet mer!

 

 

Förstudien har genomförts av Energikontoret Syd tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge och Miljöfordon Sverige under projektledning av Miljöfordon Sverige.  Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Region Blekinge har ingått i referensgruppen. Förstudien har medfinansierats av Region Skåne, Skånes Kommuner, region Blekinge och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom Tillväxtverket.

 

 

                                

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet