Fordonsgas är bäst i klassen gällande klimatprestanda

Publicerad: 2023-10-17

Av alla drivmedel har fordonsgasen bäst klimatprestanda. Det framgår ur Energimyndighetens Drivmedelrapport 2022 som nuligen publicerats. Stapeldiagrammet nedan är utklippt från rapporten. Den stora förändringen mot föregående år är att biogas producerad från gödsel kan tillgodoräkna sig en växthusgasbonus på grund av sparade utsläpp. Det innebär att Fordonsgasen fått en bättre klimatprestanda även enligt Energimyndighetens räknesätt. Äntligen!

Länk till Energimyndighetens rapport: Drivmedel 2022 (ER 2023:19)

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet