Fokus på energikartläggning

Publicerad: 2016-09-16

Energinät Blekinge träffades i soliga Torsås för att diskutera energikartläggning och för att delge erfarenheter som gjorts sedan föregående möte. 

 

För att företag ska kunna möta olika samhällsutmaningar behöver de ständigt förnya sin kunskap och kompetens, inte minst när det gäller energieffektivisering. Att minska sin energianvändning är inte bara positivt för miljön, det bidrar också till att företaget får minskade energikostnader, ökad konkurrenskraft och därmed ett starkare varumärke. Här spelar energikartläggning en viktig roll.

Via en energikartläggning får man överblick över alla energiflöden i företaget, vilket gör att man kan hitta onödig energianvändning.

 

”En energikartläggning gör att vi med siffror kan visa att vi jobbar aktivt med energifrågan. Det blir ett kvitto på att man gör på rätt sätt.” säger Lars Randell, teknisk chef på AMB.

 

Under ett möte i Torsås fick deltagarna i energieffektiviseringsnätverket Energinät Blekinge lyssna på energiexperten Claes Eriksson (ÅF Infrastructure ) som gick igenom hela processen för energikartläggning och rapportering . Konsulten Kaj Abbestam (TeknoLots) berättade om den mänskliga aspekten av hur ett företag fungerar och om olika strategier för att få med sig personalen när man vill genomföra en förändring  i energieffekitviseringssyfte. Under dagen utbytte deltagarna erfareheter som de gjort sedan första mötet, samt lyfte många tankar och idéer som uppstått på vägen.

 

 

Dagens möte bjöd både på lyssnande och aktivt deltagande i form av diskussioner och uppgifter att lösa i grupp. 

 

Tre företag klara med energikartläggning

Sedan startmötet i maj har tre deltagande företag: TM Design & Installtion, AMB och Spring Systems blivit klara med sina energikartläggningar. För AMBs del var det inte första gången som en energikartläggning gjordes på företaget. 

 

”Vi har jobbat mycket med energieffektivisering sedan tidigare. Vi blev klara med vår energikartläggning i maj, vilket blev uppföljning på en kartläggning som vi gjorde 2007. Nästa steg för oss blir att utreda och gå vidare med de förslag på åtgärder som vi har fått. Vi har redan utfört många större åtgärder under tidigare år, så framöver blir arbetet mer av karaktären ständiga förbättringar.” säger AMBs vd Tomas Magnusson.

 

Engagemang och tydlighet

En energikartläggning ska enligt Claes Eriksson anpassas efter verksamhet och förutsättningar. Fokus ska ligga på områden där energiförbrukningen är störst. Det som lägger grunden till en effektiv energikartläggning är framför allt engagemang från alla inblandade och tydlighet gentemot de som ska genomföra kartläggningen, något som alla deltagare kunde hålla med om. 

 

”Det är viktigt att man är tydlig från början med vad man vill få ut av sin energikartläggning och vilka förutsättningar man har på just sitt företag, annars kan man få förslag på åtgärder som kanske inte är genomförbara. Viktigt är också att man är involverad från början och följer med i processens alla steg så att man inte går miste om viktiga detaljer. ” säger Lars Randell, teknisk chef på AMB. 

 

Deltagarna fick också göra studiebesök på TM Design & Installtion och på Spring Systems, båda tillverkande industrier belägna i Torsås.                   

Nästa möte i Energinät Blekinge blir i Ronneby i november. Då ska samtliga deltagande företag vara klara med sina energikartläggningar.

 

Energinät Blekinge är ett av fyra regionala nätverk som samordnas av Energikontor Sydost. Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag är en satsning som pågår över hela Sverige. Nätverken samordnas av regionala energikontor och länsstyrelser med stöd från Energimyndigheten

 

För mer information om Energinät Blekinge läs här

eller kontakta

Ulf Hansson

VD

Tel. 0701-41 54 12

E-post                                      

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet