Företag i Kronoberg får stöd för att minska klimatpåverkan från transporter

Publicerad: 2021-06-29

Foto på kvinna med cykel. Foto av Elisabeth Anderberg, Region Kronoberg.För medarbetare på Nylandaområdet i Växjö pågår just nu en testcykelkampanj där anställda får testa på arbetspendling med elcykel. Totalt är 27 elcyklar på utlåning. De flesta som lånar dessa bor i stad/tätort med omkring 10–15 kilometer till sitt arbete. Kampanjen kommer pågå fram till augusti då cyklarna kommer samlas in för service för att därefter erbjudas till andra arbetsplatser i Kronobergs län.

 

Kampanjen är en del av en större satsning där företag i Kronobergs län erbjuds stöd för att minska sina transporter och utsläpp från arbets- och tjänsteresor. Ett femtontal företag har idag tackat ja till att delta. Första momentet innebär att genomföra en resvaneundersökning där deltagarnas resultat samt framtagen handlingsplan presenteras på en workshop. Utöver detta kommer företagen erbjudas att testa fossilfria fordon, erbjudas kunskapshöjande insatser så som föreläsningar, studiebesök och mycket mer.

 

 

Vill du veta mer, eller har du och ditt företag intresse av att delta i satsningen? Kontakta:
 

Fredrik Mårdh 

 

   Fredrik Mårdh
   Projektledare

   Tel. 0709-21 60 50 
   fredrik.mardh@energikontorsydost.se

 

 

 

 

Foto: Elisabeth Anderberg, Region Kronoberg

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet