Fler företag får testa elcykel och kollektivtrafik vid pendlingsresor

Publicerad: 2023-03-17

Satsningen Res grönt i gröna Kronoberg har blivit beviljad förlängning med aktiviteter fram till 30 juni 2023. Under våren kommer därför flera nya företag och deras anställda få möjlighet att arbeta för hållbara pendlingsresor med fokus på omställning till cykel och kollektivtrafik.

Åtta företag har bestämt sig för att delta i satsningen under våren. Tillsammans har de totalt 2087 anställda. Företagen som kommer att medverka under våren är Swepart Transmission AB, Borox International AB, Electrolux Professional AB, Visma Spcs, Wica Cold AB, Abstracta AB, Combitech AB och Rottne Industri AB.

Tidigare resultat visar ökning av resor med cykel, gång och kollektivtrafik
Resultaten från Res grönts tidigare insatser visar att antal resor med gång, cykel och kollektivtrafik nästan har fördubblats. Utsläppen per person-km har minskat med 10 procent för att fler väljer hållbara alternativ. Det genomsnittliga pendlingsavståndet är 24 km. Arbetet med hållbara resor bidrar till en bättre hälsa hos de anställda, attraktivitet för arbetsgivaren och sänkta kostnader. 

De anställda på företagen som deltar under våren kommer inledningsvis att få svara på en resvaneundersökning, till exempel får de svara på frågor om deras resväg, vanligaste transportval, arbetssituation med mera. Detta görs som ett första steg för att kartlägga de anställdas resvanor och därefter kunna planera testaktiviteter som matchar företagets behov. 

Redan stort intresse för elcyklar
Det finns redan ett uttalat stort intresse för att testa elcyklar bland företagen. Men företagens anställda kommer även att erbjudas att testa att åka med kollektivtrafik, kampanjer, delta i motionstävlingar med mera.

Har du frågor om Res grönt?
Kontakta huvudprojektledare på Region Kronoberg: Åsa Forss.Asa.forss@kronoberg.se

Läs också artikeln på regionkronoberg.se

Ta del av Res grönts alla resultat hittills på regionkronoberg.se/trafik-och-samhallsplanering/res-gront/

Följ gärna arbetet med att stötta företagen via @resgrontigronakronoberg på Facebook och Instagram!

Satsningen Res Grönt i gröna Kronoberg drivs av Region Kronoberg tillsammans med Energikontor Syd och Länsstyrelsen Kronoberg med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg. Syftet är att stötta företag i Kronoberg att minska sina utsläpp från transporter.

Två lådelcyklar med texten Jag reser grönt, på. Foto: Energikontor Syd

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet