Filmer om cirkulär ekonomi i turistnäringen

Publicerad: 2019-10-29

Att utvecklas innebär ofta att lära av andra. I den nyframtagna filmserien om cirkulär ekonomi i turistbranschen blandas experter med företagare som berättar om hur de jobbar med hållbarhet på olika sätt och med olika ingångar. Ni får tips och idéer på både enkla och mer avancerade lösningar för en mer hållbar besöksnäring. Fokus ligger på boende, restaurang och spa/wellbeing.

Filmer

Inspiration om hållbarhet i besöksnäringen. Del 1 Introduction (på engelska)

Cirkulär ekonomi bygger på ett kretslopp där man redan i utvecklingsfasen av en tjänst eller produkt planerar för att reducera avfall, återanvända och återvinna material. För besöksnäringen kan det handla om energieffektivisering, leasing av inventarier, utlåning av utrustning till gäster med mera. 

 

Inspiration om hållbarhet i besöksnäringen. Del 2 Business model innovation (på engelska)
Konceptet cirkulär ekonomi utvecklades tills stor del av the Ellen MacArthur Foundation och bygger på sex grundstenar: REgenerate, share, Optimise, Loop, Virtualise, Exchange. Experter och företag berättar om utveckling av affärsmodeller.

 

Inspiration om hållbarhet i besöksnäringen. Del 3 Design thinking (på engelska)
Om en metod med flera verktyg för att utveckla nya affärsmodeller, tjänster eller hitta nya kundsegment, där man tillsammans tar fram idéer baserade på verkliga behov.

 

Inspiration om hållbarhet i besöksnäringen. Del 4 Energy (på engelska)
Om hur man kan tänka och vad man kan göra för att effektivisera energianvändandet och på så sätt frigöra medel för företagets andra prioriteringar. Hotell- och restaurang-branschen är energikrävande företag, där även enkla och billiga åtgärder kan ge stor effekt.

 

Inspiration om hållbarhet i besöksnäringen. Del 5 Marketing (på engelska)
Det räcker inte med att göra bra saker – man måste också berätta om dem. För kunder, för affärspartner, för media. Genom att arbeta strategiskt och använda olika kanaler kan man både påverka befintliga och hitta nya kunder och samarbeten.

 

 

Handbok

Mer tips och idéer hittar du i Handbok i cirkulär ekonomi för besöksnäringen (2018).

 

 

Filmserien är producerad av Linnéuniversitet och Energikontor Sydost inom projektet CIRTOINNO som är delfinansierat av EU:s South Baltic Programme. 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet