Fastighetsägare på studiebesök till Örebro

Publicerad: 2019-10-28

Under två dagar var deltagarna i Energisamverkan Blekinge och medlemmarna i Goda hus på studiebesök i Örebro, där de träffade ett fastighetsnätsverk. 

 

Deltagarna fick även lyssna på det kommunala bostadsbolaget KUMBRO (Kumla och Örebro) som arbetar för att minska koldioxidutsläppen genom att utveckla nya samarbetsformer inom energi och teknik. De har även de globala målen som styrmedel, vilket innebär att vissa projekt genomförs även när affären som rent ekonomiskt inte är helt lönsam, men som resulterar i till exempel minskade utsläpp. 

 

Även EON berättade om hur de arbetar för att få bort det fossila bränslet. Studiebesöksdagen hade fokus på digitala lösningar. Här handlar det om att minska temperaturtoppar, eller onödigt höga temperaturer i systemen och därigenom även energianvändningen. Vissa städer löser utjämningen med hjälp av en stor ackumulatortank, och det finns också möjlighet att göra det genom en fiktiv digital ackumulatortank för att jämna ut flödet, till exempel i byggnadsstommen. EON erbjuder nu ett test med några av sina kunder för att testa systemet både i Malmö och i Örebro. 

 

Örebroporten Fastigheter AB gav sin syn på digitalisering och hur det går att använda sig av digitala tvillingar för att förenkla arbetet vid exempelvis felanmälningar. Då det finns en QR-kod kopplat i den digitala tvillingen, så ser reparatören direkt i vilken lokal det finns ett fel, och vad det är för fel. Örebroporten berättade även vikten av att äga sina egna data.  

 

De fortsatte med att öppna data ger möjligheter för andra aktörer att bland annat göra appar, med tillgänglig information om fastigheten. Vilken data som skall delas kategoriseras (till exempel ur datasäkerhetssynpunkt), liksom den som inte skall delas med andra. Genom öppna data finns även möjligheterna att bygga för den SMARTA staden, då flera aktörer kan använda sig av samma data. 

 

  

 

Fastighetsnätverket i Örebros hemsida hittar du presentationerna från dagen.

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet