EnergiTing Sydost 2020 online bidrog med ny kunskap

Publicerad: 2020-11-18

12 november uppnådde vi en ny milstolpe i energikontorets historia. Det tionde Energiting Sydost som vi arrangerade, blev ett helt digitalt event! Tillsammans med tjugotalet inbjudna föreläsare och över 160 deltagare, inte bara från sydost, utan från hela Sverige, skapade vi en heldag med fokus på energi och klimatfrågor som bidrog med ny kunskap, på olika områden, som vi kan använda i vårt fortsatta energi-och klimatarbetet i sydost!

 

Resurssmart fasighetsförvaltning

 

Detta spår tog upp nya metoder för att bygga resurseffektivt och cirkulärt och underströk att byggbranschen fortfarande läcker hållbarhet, men att vi med gemensamma initiativ och nya verktyg (bland annat en ny manual för hållbart byggande) kan bidra till en hållbar samhällsbyggnation. 

 

 

Ett robust elsystem

 

Ökad elektrifiering av både industri och transportsektor kräver stora mängder energi vilket i sin tur kräver uppdaterat elnät och ny teknik för ellagring. Detta spår tog upp just ny teknik som finns,  hur elmarknaden kan komma att se ut om tio år, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns för att ställa om så att elnätet klarar av att möta framtidens behov. 

 

 

Vägval resor, fordon och drivmedel

 

I detta spår diskuterades övergripande perspektiv och lokala lösningar för hur vi kan öka på hastigheten i omställningen av transportsektorn, vilka möjligheter som finns idag med förnybara drivmedel, hjälpmedel för att införa lastcyklar i en organisation, villken ny teknik som finns och vilken roll upphandling spelar för att bidra till en fossilfri transportsektor. 

 

 

Titta på Energiting Sydost i efterhand

Du har möjlighet att ta del av föreläsningarna i plenum, samt de tre olika spåren i efterhand. Det inspelade materialet från Energitinget kommer att ligga uppe på vår hemsida fram till och med 2 december, så passa på!

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet