Energilyftet - kunskapssatsning om lågenergibyggnader

Publicerad: 2016-03-23

Energimyndigheten rustar för framtidens krav på nära noll-energibyggnader. 

 

30 procent av Sveriges energiförbrukning går åt till byggnation och renovering. För att uppnå Sveriges krav på nära noll-energibyggnader krävs det stora insatser gällande energieffektivisering och förnybar energi inom byggsektorn. För att kunna möta dessa krav anordnas därför Energilyftet, en kostnadsfri webbutbildning kring lågenergibyggande som vänder sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Energilyftet är en utav Energimyndighetens fyra kunskapssatsningar inom lågenergibyggande. 

 

Under våren anordnas ett 40-tal seminarier över hela landet arrangerade av Energimyndigheten och det regionala energikontoret. Syftet med dessa seminarium är att samla olika yrkesgrupper inom målgruppen, skapa diskussion, ge allmän information om lågenergibyggnader och öka kunskapen om varför det är viktigt att bygga energieffektivt.  

För att koppla de teoretiska kunskaperna till verkligheten kommer deltagarna, i samband med seminariet, få göra studiebesök på ett eller flera av ortens lågenergibyggnader. Det första seminariet går av stapeln 31 mars i Knivsta. 25 och 26 maj kommer Energilyftet till Alvesta och Mönsterås. Läs mer om orter och datum på Energimyndighetens hemsida

 

   

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet