Energilyftet - Ronneby och Kalmar

Publicerad: 2016-08-22

Save the date! Under hösten kommer två nya tillfällen att gå på seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens webbutbildning i lågenergibyggande. 

 


 

30 procent av Sveriges energiförbrukning går åt till byggnation och renovering. För att uppnå Sveriges krav på nära noll-energibyggnader krävs det stora insatser gällande energieffektivisering och förnybar energi inom byggsektorn. För att kunna möta dessa krav har Energimyndigheten tagit fram Energilyftet, en kostnadsfri webbutbildning i lågenergibyggande som vänder sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. 

 

Under våren har flertalet seminarier om Energilyftet arrangerats över hela Sverige där deltagarna har blivit informerade om utbildningens innehåll och syfte, samt fått göra studiebesök på olika lågenergibyggnader för att koppla ihop teori med praktiska exempel på byggnads- och installationsteknik i enlighet med nya krav och miljömål. Läs om seminariet i Alvesta här

 

I höst kommer två nya tillfällen att gå på seminarium om Energilyftet. 

 

 

Tid: 12/10   

Plats: Ronneby

 

Tid: 16/11

Plats: Kalmar

 

Seminariet är gratis och arrangeras av Energimyndigheten och Energikontor Sydost.

Du anmäler dig på Energimyndighetens hemsida.

Välkommen!

 

 

Därför ska du gå Energilyftet 

  • Alla i byggbranschen måste bli medvetna om energimålen och få förståelse för hur deras arbete påverkar byggnaders energiprestanda. Få bättre kunskap om lågenergibyggande och helhetssyn över byggprocessen!
  • Bli rustad för skärpta energikrav i Boverkets byggregler (BBR).
  • Få lägre driftkostnader och högre fastighetsvärde.
  • Få in energifrågan i byggprocessen.

 

 

Har du frågor, kontakta

Hanna Everling tel 0766-20 92 47

Stefan Olsson tel 0709-89 01 81

 

        

 

 

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet