Timers på drickakylar sparar energi

Publicerad: 2016-08-25

Nu är det nationella insatsprojektet om drickakylar igång. Företag och föreningar i 25 deltagande kommuner förväntas kunna spara in mycket energi per år på att  stänga av sina 

drickakylar under de timmar på dygnet då versksamheten inte är öppen. 

 

25 kommuner, däribland Nybro och Karlshamn i sydost, deltar i Energimyndighetens satsning riktad till företag och föreningar som har drickakylar. Energikontor Sydost leder och håller samman projektet nationellt, där man genom enkla åtgärder sparar över 200 000 kWh per år.

 

Idag lagras och kyls dryck i öppna eller stängda drickkylar. Dessa kylar går i regel dygnet runt och kyler öl, läsk, vatten etc.

Ofta ingår de i ett specifikt säljkoncept där man får en kyl ”gratis” när man tillhandahåller en viss dryck i exempelvis en affär.

Energikontorets studier som ligger till grund för projektet visar att man kan spara mycket energi genom att stänga av kylarna med dygnstimers när inte affären är öppen.

 

Eftersom det inte finns specifika kyltemperaturkrav på varken öl, läsk eller vatten så kan man alltså stänga av kylarna under stängningstid utan att varken kunder eller kylägare drabbas. Däremot sparas mycket energi!

Studierna visar att om man stänger av en kyl med dörrar 10h per dygn så sparas ca 1000kWh/år.

Motsvarande för en kyl utan dörrar ger 1600 kWh besparing per år.

 

"I en affär med många kylar så blir detta en betydande energi- och kostnadsbesparing per år bara genom att installera billiga timers" säger projektledaren Roger Gunnarsson.

 

Projektet startade den 1 juni och avslutas den 15 december i år.

 

 

 

För mer information om projektet, kontakta

Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

Tel. Tel. 070-620 83 05, roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet