Energijakt i Olofströmsbutiker

Publicerad: 2014-06-05

Med en så relativt enkel åtgärd som nattvandring i tomma lokaler går det att identifiera onödig el- och värmeanvändning. Nattvandring för att hitta lampor som står på i onödan, ventilationssystem som går för fullt även klockan 24.00 och liknande har visat sig vara en framkomlig väg för att spara energi. Metoden har i flera år använts inom Energikontor Sydost för att identifiera onödig energianvändning ute hos många företag, både stora som små.

 

Nu är konceptet taget ett steg till genom att Energikontor Sydost, tillsammans med energikontor i sju andra europeiska länder, gått samman i ett europeiskt projekt kallat Night Hawks. Projektet är finansierat av EU och Energimyndigheten.
 

Projektledaren Roger Gunnarsson vid Energikontor Sydost besöker måndag den 9 juni ICA Maxi och Willys i Olofström för att hjälpa butikerna att hitta onödig energianvändning.

 

Besöket kommer att fokusera på belysning, värmenivåer i olika delar, ventilationsflöden, elektrisk utrustning och även användarbeteende.

”Meningen är också att arbetet ska leda till att affärs- eller fastighetsägaren börjar tänka i energisystem – hur man ska kunna optimera butiken så att den är bra både för affärerna och få en så låg energianvändning som möjligt.” berättar Roger Gunnarsson

 

Energiråden sker måndag 9 juni 2014, för mer information kontakta
Roger Gunnarsson 070-620 83 05
Lasse Hellgren, Energi och klimatrådgivare Olofströms kommun 0454-937 44

 

Läs mer om nattvandringen i Olofström

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet