Energieffektivisering skapar miljövänliga och kostnadseffektiva kommuner

Publicerad: 2019-05-27

 

Daniel Svensson från ESM och Ted Sjödahl från Länsstyrelsen Kalmar län pratade om smart energieffektiviseringsarbete i Mönsterås den 24:e maj. Fastighetsansvariga från många kommuner i länet fanns på plats och konstaterade att det finns stora möjligheter för Kalmar läns kommuner. Genom att strukturera arbetet kan de nya energieffektiviseringsmålen för länet nås och bidra till bättre arbetsmiljöer, teknikutveckling och skapar bättre kommunal ekonomi. 

 

”Många ekonomer och politiker tror att kommunen måste låna till alla investeringar men det är fel. Genom att göra rätt saker och låta bli onödiga skapas ekonomiskt utrymme som gör att lånebehovet minskar” säger Daniel Svensson som har erfarenheter från över 100 svenska kommuner. 

 

Utbildningen gav tydliga och enkla verktyg för kommunerna och bland annat Mönsterås kommun ansåg verktygen som mycket användbara:  

 

”Det var bland de bästa föreläsningar inom energieffektivisering för fastigheter jag har hört på länge. Många saker vi kan plocka direkt in i vår verksamhet” tycker Marcus Olsson, Fastighetschef. 

 

Deltagarna fick lära sig om driftsmetoder, datainsamling, finansieringsformer, kommunikationsverktyg och framförallt exempel på hur arbetet ska komma igång. Hundratals miljoner av kommunernas skattemedel som idag går till driftskostnader skulle kunna återinvesteras till verksamheterna istället om man arbetade systematiskt med energieffektivisering. 

 

Ted Sjödahl berättade om de nya effektiviseringsmålen för Kalmar län och hur klimatförändringar kommer att påverka hur vi driftar och planerar våra byggnader. Nu hänger det på beslutsfattare att får kunskap för att fatta rätt beslut så att inte skattemedel slösas bort på onödiga energikostnader. Utbildningen var en del av pågående aktiviteter i EU-projekten ActNowEmpower och Support som Energikontor Sydost driver för kommunerna i Kalmar län. 

 

Se seminariedokumentationen här

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet