Energicentrum Gotland blir Sveriges 16:e regionala energikontor

Publicerad: 2021-12-02

Idag ansluter Energicentrum Gotland till Energikontoren Sverige - den samlande kraften av Sveriges regionala energikontor. I och med detta tillskott i medlemsskaran breddas föreningens nationella täckning ytterligare, samt ökar den kunskap och kompetens som Energikontoren gemensamt kan erbjuda de aktörer som brottas med energi- och klimatomställningen i landet. 

 

Vi på Energikontor Sydost välkomnar ett nytt systerkontor och får en ny samverkanspartner i öster när Energicentrum Gotland tar steget och blir Sveriges 16:e energikontor, säger Christel Liljegren vd på Energikontor Sydost.”  

 

Läs mer på Energikontoren Sveriges hemsida

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet