Energibesparingar på upp till 60 % på idrottsanläggningar

Publicerad: 2014-09-29

De föreningar som arbetat med sin energianvändningen på sina anläggningar i projektet Uthållig idrott har sparat mycket energi. Det visar en sammanställning som presenteras på projektets slutkonferens i Örebro.

 

Totalt har 101 föreningar från hela landet varit med i projektet och jobbat med sina anläggningar. Av dessa har 64 stycken genomfört eller planerar att genomföra åtgärder som varierar från 5 till 65 procent i energibesparing. Störst besparingar generellt har de föreningar som bytt gamla belysningsanläggningar mot ny energieffektivare teknik gjort.

 

Ett gott exempel på en förening som sparat mycket energi är bågskytte- och byaföreningen i Hörby kommun. Genom att byta ut oljepannan till en pelletspanna lyckades föreningen minska sin uppvärmningskostnad med hela 60 procent. Dessutom är pelletspannan mycket bättre för miljön. Totalt sparar föreningen 51 200 kronor och 20 ton koldioxid på den nya pannan per år. Bytet har också gjort att föreningen har bättre tillgång till varmvatten vilket i sin tur har gjort att man utökat sina öppettider och kunnat starta upp ny verksamhet för barn och unga.

 

Energikontor Sydost planerade och genomförde tillsammans med Smålandsidrotten projektet i Kalmar- och Kronobergs län. I vår region har fotbollsföreningar och golfklubbar medverkat. Under fotbolls-EM 2013 genomförde energikontoret ett antal energiaktiviteter, tex. låta folk testa energicykeln.

 

Eftersom det har ingått många typer av föreningsägda anläggningar med olika potential och förutsättningar i projektet till exempel ridanläggningar, ishallar, fotbollsanläggningar, bågskytteklubbar och golfklubbar så säger inte en snittsiffra utslaget på alla föreningar så mycket. Men ett exempel kan tas från sydost där man bland annat arbetat med tio fotbollsföreningar.

 

De tio klubbarna fick rådgivning och totalt hittades en besparingspotential på minst 112 000 kWh per år, 11 200 kWh per förening. Cirka 80-90 procent av de föreslagna åtgärderna har eller ska genomföras vilket har sparat 80 000-90 000 kWh hos klubbarna. Energibesparingen ligger alltså på 15-17 procent. 

 

Nämnas speciellt i detta sammanhang är Rödsle BK i Oskarshamn som genomfört stora förbättringar och effektiviseringar motsvarande ca 35 % bättre energieffektivitet sedan projektets energiråd gjordes. Klubben har varit aktiv i att söka stödpengar och har fått bidrag både från idrottslyftet och kommunen. Rödsle BK har dessutom deltagit med ett flicklag i ”Klimatmatchen” där man vann ett lokalt pris. 

 

25 föreningar har sökt och beviljats Idrottslyftet för sina åtgärder. En del föreningar har även fått stöd från sina kommuner och två fotbollsföreningar har fått stöd från E.ON:s och Svenska Fotbollsförbundets Energifond.

 

Förutom Energikontor Sydost och Smålandsidrotten har sju regionala energikontor och elva distriktsidrottsförbund har deltagit i projektet som har pågått sedan 2012. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och av idrotten med egen tid.

 

Mer information finns på www.regionorebro.se/uthalligidrott där även dokumentation från slutkonferensen läggs ut.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet