Energi- och klimatrådgivningen oförändrad under 2016

Publicerad: 2015-09-16

Energimyndigheten har nyligen haft förslag på ny utformning av energi och klimatrådgivningen ute på remiss. De har dock beslutat att det inte blir några förändringar vad gäller rådgivningen under 2016, utan ungefär samma verksamhet förväntas från kommunerna och samma medel kommer att betalas ut.

 

Som en följd av det nya förslaget har Energikontor Sydost under hösten 2015 haft diskussioner och påbörjade utvecklingsarbeten i regionens kommuner för att förbereda inför det förslag Energimyndigheten utannonserade. Trots att förändringen uteblir kommer Energikontor Sydost att fortsätta detta arbete under 2016 för att utveckla och stärka energi- och klimatrådgivningsarbetet och förbereda oss för 2017 istället. I detta arbete är alla kommuners åsikter, inspel och engagemang viktiga.

 

Vi ska utveckla Sveriges bästa energi- och klimatrådgivning tillsammans!

Frågor och förslag lämnas till Roger Gunnarsson, Regional utvecklingsledare

 

Energimyndighetens informerar

Energi- och klimatrådgivning år 2016

Kommuner är snart välkomna att ansöka om stöd till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för år 2016.

Ansökningsperioden är från 1 oktober till 1 november 2015. Denna gång kommer ansökan gälla för ett år.    

I korthet gäller detta

-Alla kommuner kan söka stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning.

-1-årigt beslut för 2016.

-Samma förordning som idag gäller i ytterligare ett år (1997:1322).

-Beloppen är de samma som tidigare, baserat på invånarantal.

-Ansökningsperiod 1 oktober - 1 november.

-I utlysningstexten kommer Energimyndigheten beskriva vilka uppgifter som ansökan ska innehålla.

 

Miljö- och energidepartementet fortsätter sitt arbete

Det är Miljö- och energidepartementet som har huvudansvar för översynen av den kommunala energi- och klimatrådgivningen som Energimyndigheten avrapporterade 30 april i år. Remisstiden löpte ut 31 augusti och efter en kortare förlängning av remisstiden fortsätter nu Miljö- och energidepartement sitt arbete.

 

Läs alla remissvar på regeringens webbplats

Är ni intresserade av att ta del av remissvaren finns dessa på regeringens webbplats. Länk till regeringens webbplats

 

 Vänd dig till din RUL

Har du frågor och funderingar om detta så ska du i första hand vända dig till din regionala utvecklingsledare (RUL).

Här i sydost är det Roger Gunnarsson som är din Regionala utvecklingsledare

Tel: 070-6208305

E-post: roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

 

På Energimyndigheten kan du vända dig till Anna Wistrand, handläggare

Tel: 016-542 06 44

E-post: anna.wistrand@energimyndigheten.se

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet