Elförsörjning - så ser läget ut i Kalmar län

Publicerad: 2022-09-21

Effekterna av höga elpriser gör att industrin i Kalmar län nu arbetar mer med effektivisering och ser över möjligheterna att installera solceller. Elsystemet i stort bedöms som robust, med en kontinuerlig upprustning och förstärkning av elnät, men höga elpriser väntas i vinter.  Detta konstaterades när Energikontor Sydost presenterade resultaten av förstudien Elförsörjning Kalmar län. 

 

Under året har Energikontor Sydost, via en förstudie, kartlagt elförsörjningsläget i Kalmar län, eftersom det tidigare saknats en regional överblick för om elnätet i kommer att klara kommande elförsörjningsbehov för små och medelstora företag och samhället i stort. I takt med att elpriserna stigit, i framför allt elområde 4, har också oron ökat bland Kalmar läns företag.  

 

15 september bjöd Energikontor Sydost in till ett hybridseminarium på Kalmar Science Park för att tillsammans med gästföreläsare, presentera resultaten av förstudien, ge en bild av hur elpriserna kan komma att utvecklas, samt informera om aktuella stöd och råd till företag för att påverka elkostnader. Ett femtiotal personer från näringslivet medverkade på plats och via länk. 

 

Ökat fokus på energieffektivisering och solenergi

För att få en helhetsbild över vilka effektbehov som väntas och vilka åtgärder som det satsas på, har Johan Milton och Pierre Ståhl från Energikontor Sydost intevjuat näringsliv, kommuner och flera olika aktörer inom elsystemet i Kalmar län. Effekterna av de höga elpriserna gör att industrin i Kalmar län arbetar mer med effektivisering än tidigare, samt tittar på möjligheter att installera solceller.

 

Elsystemet robust, men dyr vinter väntar

Elsystemet i stort bedöms som robust, med en kontinuerlig upprustning och förstärkning av elnät. Bland annat underskott på elproduktion i södra Sverige, i kombination med dyr naturgas i Europa, ger höga elpriser. Denna bild delades av gästföreläsare Caroline Kullman från Kalmar energi, som varnade för höga elpriser under kommande vinter.

 

Tips på åtgärder för energieffektivisering 

Via en nyinspelad film fick publiken bekanta sig med Åbro bryggeri i Vimmerby. De satsar stort på att minska sina kostnader för energi. Ett tips var att se över belysningen, vilken kan vara en energitjuv. Se filmen på vår Youtubekanal
Andreas Molin från PPAM berättade om ny teknik inom solceller. Bland annat slog han ett slag för dubbelsidiga solceller vilket ger en hög energiproduktion på en liten yta.
Anders Borgehed från sydsvenska Handelskammaren gav en bild av hur el prissätts och en framtidsspaning när det gäller ny elproduktion.


Vidare arbete - diskussion

Utifrån förstudien har vi kommit fram till fyra punkter för hur man i Kalmar län kan arbeta vidare i frågan:

  • Stötta företag (och offentlig sektor) i länet för energieffektivissering och energioptimering
  • Initiera aktiviteter för att minska användningen av el för uppvärmning (direktverkande el mm)
  • Införa en samordningsfunktion för elförsörjningen i Kalmar län
  • Lyfta in elsystemfrågor i regional strategier, exempelvis elnät


Seminariet avslutades med en diskussion med publiken med ovan fyra punkter som underlag. Många i publiken var aktiva och delade med sig av olika kunskaper som efterfrågades, till exempel tips på aktörer som satsar på batterilagring just nu. Det lyftes också att ledtider för material och tjänster inom energi just nu är mycket långa. Det är också viktigt att vara ute i god tid om man vill satsa på solceller. Allt fler går över till elavtal med timpris. Detta förutsätter dock att man har möjlighet att styra delar av sin förbrukning till tider med lägre pris, annars riskerar man att det blir dyrare än ett vanligt rörligt (månads) pris.

 

Titta på seminariet i efterhand

Det inspelade seminariet med avslutande diskussion finns att se på den här länken, fram till och med 4 oktober.

 

Läs mer i rapporten

Ta del av slutrapporten Elförsörjning Kalmar län - rapport september 2022.

 

Förstudien Elförsörjning Kalmar län finansieras av Region Kalmar län och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 


För mer information, kontakta

Johan Milton, gruppchef/projektledare

johan.milton@energikontorsydost.se

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet