Ekonomiskt stöd för kommuner att genomföra energi- och klimatåtgärder

Publicerad: 2023-05-15

Kommuner är mycket viktiga i Sveriges energiomställning. De har möjlighet att genomföra omfattande investeringar i förnybar energi och energieffektivisering som ger nytta för både den egna verksamheten och för näringsliv, föreningar och medborgare. Genom att samla ihop olika insatser och åtgärder till större projekt finns det möjlighet att skapa bättra förutsättningar för hållbara finansieringsmodeller.

Sök pengar för att skapa ett investeringskoncept

Öppet för ansökningar fram till 30 juni 2023 för alla svenska kommuner. 
Läs mer på energikontorsyd.se/eucf 

Energikontor Syd är nationell kontaktpunkt för EUCF. På hemsidan finns ett inspelat webbinarium om stödet och ansökningsprocessen (från 3 maj 2023) och den 24 maj 2023 hålls ett webbinarium om vad ett investeringskoncept ska innehålla och vad det innebär att ta fram ett sådant.

Om EUCF

I Europa finns initiativ som kallas EUCF (European City Facility) finansierat av EU-programmet LIFE. Vid tre tillfällen under 2023–2024, öppnas ansökningsomgångar för ekonomiskt stöd som ska användas för att ge ökad kunskap kring möjliga finansieringsmöjligheter och ta fram ett investeringskoncept. Med den nya kunskapen ska kommunen kunna arbeta strategiskt och fatta medvetna beslut kring hur investeringar ska kunna finansieras. 

Via detta väl genomarbetade investeringskoncept kan ni sedan få tillgång till finansiering via:

  • EFSI (europiska fonden för strategiska investeringar), 
  • ESIF (europeiska struktur- och investeringsfonderna), 
  • olika PDA (project development assistance) t.ex. Europeiska Investeringsbankens ELENA, 
  • men även till Kommuninvest och lån via den privata sektorn.

Korta fakta: 

  • Stödet ges för att kommunen ska utveckla ett ”investeringskoncept”/en finansieringsmodell som skapar möjlighet genomföra beslutade insatser i energi- och klimatplaner. (dvs inget stöd till själva investeringen).
  • Denna ansökningsomgång är öppen från 28 april och stänger 30 juni 2023, kl. 17:30 CEST.
  • Ansökningar kan skickas in löpande under de 2 månader utlysningen är öppen.
  • Beviljat stöd är 60 000 € (klumpsumma).
  • Kommuner kan ansöka själva eller tillsammans i grupp.

European City Facility startades 2020 och har nu påbörjat sin andra omgång. Från 2020–2024 finansierades projektet av EU:s Horisont 2020 och från 2023–2027 av EU:s Life-program. 
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet