Den sista bensindrivna häcksaxen är utvecklad

Publicerad: 2017-05-19

Under torsdagens seminarium om fossilfria arbetsmaskiner berättade Jonas Willaredt från Husqvarna Group att den sista bensindrivna häcksaxen är utvecklad- allt kommer att handla om batteridrift i framtiden. Han tror också att 2-taktmotorer i arbetsmaskiner kommer försvinna från marknaden till 2020. För mindre arbetsmaskiner som röjsågar, lövblåsar och trimrar blir batteridrift mer och mer populärt.

 

Föreläsarna var överens om att det finns stora utmaningar med vissa arbeten där det är svårt att ersätta de fossila drivmedlen. Det som nämndes var större varianter av lövblåsar, motorsågar och röjredskap som kanske framförallt används i skogsbruket. Där har batteridrivna alternativ fortfarande inte samma prestanda som fossilbränsledrivna. Alla var också överens om att det inte bara är klimatet som gynnas av att köra fossilfria arbetsmaskiner. Bättre arbetsmiljö med mindre buller, vibrationer, bränslehantering och utsläpp i närmiljön.

 

Karlskrona kommun och Eslövs Bostads AB delade sina erfarenheter kring batteridrift i mindre redskap, biogas i traktorer och HVO i gräsklippare. Exemplen visar på att det finns många sätt att ersätta fossila bränslen. Alla behövs för att vi ska nå klimatmålen. Även nya affärsmodeller som leasing och delning är också ett sätt att bättre utnyttja de resurser som finns. 

 

Dagen avslutades med att Energikontor Sydost och Länsstyrelsen informerade om Energikartläggningsstödet respektive Klimatklivet.

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet