Danskarna ligger i täten för biogas

Publicerad: 2023-12-12
I ett bitande kallt och gnistrande snölandskap besöktes flera biogasanläggningar i Danmark med en grupp biogasintressenter från Sverige, Finland, Estland och Lettland. Danmark ligger 10 år före Sverige i sin utveckling av energi-öar där biogasproduktion står i centrum för grön energiproduktion.
 
John Andersson, More Biogas i Läckeby
 

Under två intensiva dagar arrangerades en studieresa till norra Jylland och kommunen Hjørring. John Andersson från More Biogas i Läckeby deltog på resan. John säger: ”Jag blev imponerad av deras sätt att se affärsmöjligheter i produktionen som ger såväl klimatnytta som ekonomiskt utbyte för företaget. Deras samarbete mellan biogasanläggningar är särskilt intressant för att tillsammans kunna bli tillräckligt stora för att etablera sig på nya marknader”

Biogas i energiöar
På Jylland samlar man biogasen med annan teknik i så kallade energiöar, och biogas har man tillverkat länge. Nu utvecklar man dessutom system för teknik för förvätskning av koldioxid, biokol genom pyrolys, koldioxidlagring under havsbotten, utvinning av protein ur gräs, vätgas för att öka metanproduktionen. Det finns ett utvecklat arbete med att identifiera värdet på olika utsläppsrätter och certifikat som kan användas i affärsutvecklingen, vilket driver på utvecklingen.

Lokalt fokuserar Hjørrings kommun att ha god interaktion med lokalsamhället och närboende och bygga förtroende och acceptans för utvecklingen som skapar många lokala arbetstillfällen. De lokala resurserna tas till vara och skapar resiliens för internationella energikriser.

”Vi ser Hjørring kommuns arbete som en bra förebild hur lokalt producerad energi skapar arbetstillfällen och lokal utveckling. Det här kan vi skapa i Sverige med”, säger Tommy Lindström, projektledare på Energikontor Syd.

Best Ace arbetar för biogas på nya marknader
Energikontor Syd leder det internationella samarbetet BEST ACE med partners från Sverige, Finland, Lettland och Estland inom Interreg Östersjöprogrammet. I Sverige finns det över 200 anläggningar som producerar biogas från biomassa och att det är ett bränsle som främst används som drivmedel till fordon. EU har dock pekat på att biogasproduktionen i Europa snarast bör inriktas på att ersätta den naturgas som används vid långväga transporter och sjöfart samt reformeras vid tillverkning av s.k. elektrobränslen. Skiftet till de nya marknaderna är dock ingen enkel övergång utan det krävs att dessa nya aktörer och användningsområden snabbt kan ta upp volymerna av biogas så att marknaden fortsätter utvecklas. Här behövs att identifiera nyckelfaktorer så att marknadsutbyggnad kan ske utan att produktionen behöver avstanna, något som skulle få negativa regionala konsekvenser. Inom projektet Best ACE undersöker Energikontor Sydost, tillsammans mer partners runt Östersjön, vad som är viktigt för att utveckla en ny efterfrågan och engagera nya aktörer så att andelen biogas ökar på nya marknader.

 

För mer information, kontakta

Tommy Lindström

0735-44 86 29, tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet