Cirkulär ekonomi - studentarbeten från LiU

Publicerad: 2018-01-10

Studenter vid Linköpings Universitet har under hösten gjort tre studier kring cirkulär ekonomi. De har studerat Alvesta, Växjö och Älmhult och har tittat på befintliga och möjliga ”industriella symbioser”. Industriell symbios innebär att avfall/restprodukter från ett företag kan användas som råvara av ett annat företag. Avfallet ifråga kan vara spillvärme, restprodukter från skogen eller hushållsavfall som återvinns.

Energikontor Sydost har stöttat studenterna under tiden som de gjort dessa arbeten. 

Energikontoret arbetar med cirkulär ekonomi bland annat i projekten TRIS och CIRTOINNO.

 

Ta del av rapporterna

INDUSTRIAL SYMBIOSIS IN VÄXJÖ - Ina Jansson, Jacob Dahlstedt, Johanna Ståhle, Viktor Lindberg

Alvesta Case Study Report Industrial Symbiosis - Erik Johannes, Andreas Palm, Miguel Vidal Castelló, Sabrina Brunner

Industrial symbiosis in Älmhult - Martina Hellström, Lisa Jacobsson, Tove Hamberg, Josefin Ek

 

 

 

   

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet