Cirkulär ekonomi-pris till Mundekulla Retreat center och Elsas Lilla krog

Publicerad: 2019-10-29

Pionjärarbete inom återbruk och energismarta lösningar gjorde Mundekulla Retreat center och Elsas Lilla krog till vinnare av ett pris inom cirkulär ekonomi.


Tänk sju generationer framåt! Den tanken har varit ledande för Peter Elmberg under utvecklingen av Mundekulla Retreat center. En annan orsak till framgången är den nätverksbaserade affärsmodellen, som vuxit fram under åren.


- Det handlar om att våga drömma stort, men att starta i liten skala, säger Peter Elmberg, ägare till Mundekulla och fortsätter, bryt ner din dröm, din stora idé i mindre bitar och se vad du kan göra nu.


Motiveringen till priset lyder:
Mundekulla Retreat- och konferenscenter har visat att det är möjligt att bygga en framgångsrik verksamhet samtidigt som energi- och klimatfrågorna är centrala. Mundekulla är byggt med återbrukat och miljövänliga material, har solpaneler på taket och restaurangen använder lokala och säsongsanpassade råvaror till sin till största delen veganska meny.


Elsas Lilla krog i Karlskrona har jobbat mycket med smarta energilösningar i köket och motiveringen lyder:


Elsas Lilla krog har visat att det är möjligt att både spara energi och öka engagemanget för hållbar utveckling samtidigt som verksamheten växer. Genom en välplanerad meny såväl som köksrutiner som optimerar användningen av utrustningen så har man lyckats väcka personalens intresse för hållbarhetsfrågor. Dessutom har man infört ett smart belysningssystem med LED-lampor. Elsas lilla krog är ett exempel på hur ett företag kan starta cirkulär utveckling av verksamheten.

 

Cirkulär ekonomi handlar om långsiktig hållbarhet

Konceptet cirkulär ekonomi har traditionellt använts inom tillverkningsindustrin, men tänket går även att applicera på tjänstesektorn. Cirkulär ekonomi bygger på ett kretslopp där man redan i utvecklingsfasen av en tjänst eller produkt planerar för att reducera avfall, återanvända och återvinna material. För besöksnäringen kan det handla om energieffektivisering, leasing/återbruk av inventarier, utlåning av utrustning till gäster, samarbete med leverantörer och mycket mera.


Satsning på turistbranschen

Under de senaste tre åren har Energikontor Sydost gjort insatser för att introducera cirkulär ekonomi inom turistsektorn. Genom utbildningar i metoder som design tänkande och energianalyser, workshoppar kring affärsutveckling och marknadsföring har ett stort antal turistföretag i Blekinge med omnejd fått möjlighet att utveckla sina företag i en mer hållbar riktning. Cirkulär ekonomi-priset är en del av satsningen, som har skett inom ramen för projektet CIRTOINNO vilket är delfinansierat av EU:s South Baltic Programme.

 

 

 

  
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet