Cirkulära framsteg i sydost

Publicerad: 2021-06-14

Cirkulär ekonomi är en viktig pusselbit i den hållbara omställningen. Konceptet att skapa något nytt från avfall, designa saker smart från början så att de får en så lång användning som möjligt och kan återvinnas - det är inte bara logiskt, utan nödvändigt för att vi ska kunna utveckla ett hållbart samhälle för framtiden. 
 

 

""Cirkulär ekonomi innebär kort och gott att material och energi ingår i ett kretslopp och att affärsmodeller och verksamheter bygger på en sådan kretsloppsekonomi.

 

Det finns en stor potential i cirkulära affärsmodeller, eftersom de skapar vinst på ett annat sätt än traditionellt, förlänger livslängden av produkter, skapar cirkulära materialflöden och på så sätt minskar resursuttaget och utsläppen av växthusgaser rejält. 

 

Under tre år har Energikontor Sydost varit med och stöttat Kronoberg och Kalmar läns näringsliv och offentliga verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, en satsning driven av Region Kronoberg tillsammans med Region Kalmar län, Linnéuniversitetet och Sustainable Småland. 

 

Vi har stöttat i arbetet med att öka näringslivets kunskaper om hur cirkulär ekonomi kan användas innovativt i affärs- och verksamhets-utveckling,  bistått näringslivet med rådgivning i cirkulär ekonomi,  samt hjälpt till att ta fram modeller för att integrera jämställdhetsarbete med cirkulärekonomiskt arbete. 

 

Satsningen CRKKL (Cirkulära Kronoberg och Kalmar län) har visat sig vara en bra katalysator för omställningsarbetet och har bidragit till många bra och intressanta resultat, bland annat har den mynnat ut i ett antal nya initiativ; 

 

  • Re:Bygg Markaryd är ett projekt som drivs av turistbyrån C/o Markaryd tillsammans med flera lokala entreprenörer.  De ska undersöka marknadsmöjligheter för en återbruksdepå där byggmaterial som inte är avfall kan återbrukas. Idén uppstod under ett så kallat ”återbrukshackathon” i Markaryd hösten 2020 som arrangerades inom ramen för av CRKKL tillsammans med SSAM (Södra Smålands Avfall och Miljö), Företagsfabriken, Linnéuniversitetet, Drivhuset, Nibe och Markaryds kommun. 
     
  • Under våren och sommaren 2021 genomför Vimmerby kommun en förstudie inom hållbar livsmedelsindustri med fokus på vatten. Ett av målen är bl.a. att se över förutsättningar för att bygga upp en innovationsmiljö för effektivare vattenanvändning. Förstudien kom till tack vare CRKKLs kartläggning över potential för industriell symbios med fokus på vatten, där Vimmerby varit ett av fokusområdena.
     
  • Forskare vid Linnéuniversitetet har tagit fram ett praktiskt verktyg. - Den cirkulära resan via vilket företagare kan få hjälp att ta första steget mot att bli mer hållbar och cirkulär.  

 

Läs mer om resultaten och ta del av kommande aktiviteter i ämnet, i CRKKLS senaste nyhetsbrev, samt på Region Kronobergs hemsida

 

Satsningen finansieras av Region Kronoberg, Region Kalmar län och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet