Christel Liljegren ny ledamot och Malin Strand ny styrelseordförande i Energikontoren Sverige

Publicerad: 2020-05-12

Den 7 maj valdes Malin Strand, projektledare på Fossilfritt Sverige, till ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige. Vår egen vd Christel Liljegren valdes in som ny ledamot.

 

- Att få förtroendet att vara ledamot i Energikontoren Sverige känns mycket hedrande", säger Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost, ny ledamot för Energikontoren Sverige samt vice president i FEDARENE - de svenska och europeiska branschföreningarna för energikontor. Att samverka på nationell nivå är oerhört viktigt, fortsätter Christel, det skapar nya möjligheter och stärker stödet på lokal- och regional nivå avseende arbetet med att nå uppsatta energi- och klimatmål och en hållbar utveckling. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med Malin och resten av verksamhetsledarna i den nya styrelsen, avslutar Christel.
 

Malin Strand, som valts till ny styrelseordförande för Energikontoren Sverige, ser goda möjligheter till synergieffekter mellan sitt nya uppdrag och sin ordinarie tjänst på Fossilfritt Sverige, där hon jobbar med de 21 branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som har tagits fram och som nu går in i en implementeringsfas.
 

- Det regionala arbetet är jätteviktigt när nationella målsättningar och planer ska genomföras i praktiken och här har energikontoren en viktig roll. Jag ser fram emot att dyka ner i de lokala möjligheterna och samtidigt tillföra kunskap från den nationella nivån, säger hon.
 

Vi på Energikontor Sydost säger stort grattis till dem båda!
 

För att läsa mer, besök Energikontoren Sveriges hemsida.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet