Byta gatubelysning för att nå klimatmål

Publicerad: 2017-03-30

Gatubelysning är en stor energislukare för kommuner, där de har möjlighet att spara, inte bara energi utan också pengar, genom att byta till energieffektiv belysning. Energikontor Sydost har under tre år stöttat Kalmar och Torsås kommuner med flera, med upphandling av energieffektiv belysning med garanterad energibesparing. 

 

Kalmar kommun hade inledningsvis en internt oklar ansvarsfördelning för belysningen.  Kommunen ägde heller inte all belysning själva. Beslutet togs att delta i projektet Streetlight EPC för att lära mer om LED och upphandling av re-investeringar, samt att påbörja ett arbete med ett belysningsprogram.

 

Nya program och rutiner

Under årens lopp har ett omfattande arbete genomförts. Ett belysningsprogram är framtaget och beslutat (se Del 1 och Del 2), ett belysningsråd har initierats och en entreprenadingenjör rekryterades 2016. Samtlig belysning är nu i kommunens ägo och de första stegen mot en energieffektiv belysningsinfrastruktur har genomförts. Att ställa krav på garanterad energibesparing vid byte av armaturer skapade initialt  osäkerhet hos leverantören, men nu har rutiner och strukturer formats som underlättar arbetet.

 
Ny LED-belysning
Torsås kommun har en gammal belysningsanläggning med stora delar kvicksilver-armaturer kvar. Efter att 2016 ha rekryterat en gatu- och parkchef till kommunen som fick ansvar för gatubelysningen, har ett intensivt arbete inletts för att hitta formerna för att modernisera och byta ut den gamla belysningsanläggningen. 2017 föll beslutet på att byta halva belysningsanläggningen i kommunen med hjälp av ett energikontraktsupplägg där en garanterad energibesparing utlovas. Den nya LED-belysningen kommer att ge stora besparingar i både drift och underhåll. 

 

Om projektet

Energikontor Sydost har under en treårsperiod varit en partner i IEE-projektet Streetlight EPC tillsammans med Kalmar kommun. Syftet med projektet har varit att sprida och öka kunskapen om LED, samt om möjligheten att ställa krav på en garanterad energibesparing i samband med re-investering i gamla belysningsanläggningar (tex EPC eller andra energitjänster). I sydost har det främst varit Kalmar och Torsås kommuner som arbetat aktivt under projektet. 
 
Läs om fler goda exempel på http://www.energikontorsydost.se/energitjanster-epc 
 

För mer information, kontakta

Christel Liljegren
Vice vd

Tel. 0706-20 83 08 , 

christel.liljegren@energikontorsydost.se

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet