Blekinge studerade samordning i Ystad

Publicerad: 2015-05-22

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Blekinge bjöd in Blekinges kommuner till en studieresa med tema kommunal samordnad varudistribution. Resan gick till Ystadklustret med Ystad, Tomellilla och Simishamns kommun som under dagen visade upp sin samordnade varudistribution. Det som Ystadklustret gör annorlunda mot många andra kommuner är att de själva ansvarar för logistiken och ruttplaneringen.

Under dagen bjöd Ystadklustret på ett program innehållande deras reflektioner över införandet av konceptet som är i drift i ca 18 månader.

 

Representanter från de tre komunerna berättade om förberedande och nuvarande arbete med e-handel, förfrågningsunderlag och upphandling, ruttoptimering, kostfrågor och miljövinster. Dagen avslutades med ett besök på distributionscentralen där inkommande gods från leverantörer samlastas. Pallar, rullburar, kyl- och frysrum. Allt fanns i den förvånansvärt lilla centralen vars kapacitet ändå inte utnyttjades fullt ut.

 

Arbetet med införande av samlastningskoncept i Blekinges kommuner går vidare efter den förstudie som Energikontor Sydost publicerade i oktober 2014.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet