Biogasens roll i energisystemet

Publicerad: 2023-12-08

På träffen ges en aktualiserad bild av biogasens möjligheter att bidra till ett hållbart energisystem och hur den lokala värdekedjan kan se ut. Det du ska få ut av dagen är ökad kunskap och förståelse för biogasens framtida roll samt att inspirera till konkreta handlingar.

När: 26 januari 2024, Kl. 8:00 – 13:00 och rundtur Örtoftaverket efter 13:00 för intresserade

Vart: Vi startar vid Ellinge Reningsverk, Ellingevägen 32, 24138 Eslöv

Efter studiebesöket åker vi till Örtoftaverket, Örtofta 2115, 241 93 Eslöv

Kostnadsfritt, anmäl dig senast 16 januari, via Anmälningslänk

Målgrupp: skånska politiker och tjänstepersoner

Inbjudan med programmet

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet