Bioenergidagen lockade 80 deltagare

Publicerad: 2019-11-20

Göran Gustavsson, vd för Bioenergigruppen samt projektledare på Energikontor Sydost och medarrangör av Bioenergidagen säger

– Vi är mycket nöjda med dagens seminarium och det har varit speciellt intressant att ha med våra internationella gäster som bidrog till en inblick om läget i deras länders omställning till förnybara bränslen. 

 

Genom ett internationellt erfarenhetsutbyte med representanter från Estland och Ukraina fick delegationen både möjlighet att berätta om situationen i sina hemländer för de svenska deltagarna, och träffa svenska företag i enskilda möten. Syftet är att främja svensk bioenergiteknikexport.

 

Bioenergidagen, arrangerad av Linnéuniversitetet tillsammans med Energikontor Sydost och Bioenergigruppen i Växjö, hölls i Växjö den 14 november och ett 80-tal deltagare från bioenergibranschen deltog. 

Läs mer om Bioenergidagen 2019 och hämta presentationerna.

 

Delegationerna från Ukraina och Estland träffar svenska bioenergiteknikföretag.

 

 

 

       

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817999.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet