Belysningstema i Vilshult

Publicerad: 2017-03-20

Energinät Blekinge diskuterade belysning på företaget Tre D Mekaniska.

 

Belysning står för en stor del (ca 20%) av energiförbrukningen på en industri och är ett område med stor potential för energieffektivisering. Energinät Blekinge träffades 10 mars  i Vilshult, för att ta del av hur medlemsföretaget Tre D Mekaniska har hanterat belysningen i sina lokaler. 

 

Jim Collin från ÅF Lighting var inbjuden för att prata om belysning och energi. Han gick bland annat igenom vad ljus är och hur det påverkar oss som människor, samt vilka aspekter man ska tänka på när man vill energieffektivisera belysningen på sitt företag. Gruppen fick sedan en guidad belysningsrunda i Tre D Mekaniskas lokaler. 

 

 

Energinät Blekinge är ett av Energikontor Sydosts fyra energieffektiviseringsnätverk som stöttas av Energimyndigheten. Målet för de olika nätverken är att uppnå en energieffektivisering på minst 15 % fram till år 2020. Läs mer om Energimyndighetens satsning på regionala nätverk för små och medelstora företag

Se deltagande företag i Energinät Blekinge.

För mer information, kontakta

 

Ulf Hansson
VD
Tel. 0701-41 54 12 
E-post

 
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet