Andelen förnybart i energimixen fortsätter öka i syd

Publicerad: 2023-03-01

Förra veckan uppdaterades SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik med data för år 2021. Enligt Energikontor Syds analys av statistiken är trenden fortsatt positiv, då andelen förnybar energi ökar. Den generella trenden beror på omställningar inom olika sektorer. På värmesidan har biobaserad fjärrvärme ersatt oljepannor sedan lång tid tillbaka. Användningen av biobränsle ökar också inom industrin. I transportsektorn ökar inblandningen av förnybart i bensin och diesel och andelen elbilar ökar.

 

Sammantaget var andelen förnybar energi i slutanvändningen i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län cirka 59 % år 2021. Den höga siffran beror på att vi har stora massabruk i regionen, samt saknar riktigt tunga fossilberoende industrier. 

 

- Omställningshastigheten är fortsatt väldigt hög. Trendkurvan för andel förnybar energi i slutanvändningen pekar tydligt uppåt, vilket bådar gott för den hållbara utvecklingen i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, säger Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Syd. 
 

Energikontor Syd har sammanställt energidata för varje län i syd. Är du intresserad av att veta mer om energistatistiken för ett specifikt län?

 

Kontakta
Göran Gustavsson                                                               
0709-21 60 54
goran.gustavsson@energikontorsyd.se

 

 

Satsningen finansieras av Life Clean Energy Transition (LIFE CET). 
This project has received funding from the European Union’s Life programme under grant agreement no 101077109. The sole responsibiity for the content of this document lies with the OwnYourSECAP project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.​

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet