Aktuell information om Klimatklivet

Publicerad: 2023-05-11

Idag kom information att nästa ansökningsomgång kommer att vara öppen 18-29 september. läs mer här: Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (naturvardsverket.se).

Vi har hört att investeringar som får stöd i denna omgång behöver färdigställas senast 2024-06-30. Enligt information från Naturvårdsverket till Länsstyrelsen Skåne kommer projekt som sträcker sig till 2025-2026 behöva vänta tills budgetpropositionen kommer i höst. Detta för att Naturvårdsverket behöver mer medel för att kunna bevilja nya ansökningar som sträcker sig till efter juni 2024.

Mer information ska komma inom kort direkt från Naturvårdsverket.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet