14 energikontor i samverkan via Energikontoren Sverige

Publicerad: 2024-03-21

Energikontoren i Sverige är viktiga aktörer i det regionala utvecklingsarbetet för att nå ett hållbart energisystem. Tillsammans utgör våra medarbetare en enorm resurs och bildar stödjande kompetenscentrum inom hållbara energisystem.

Under två dagar träffades 80 av energikontorens upp emot 150 medarbetare för att diskutera, samverka och utvecklas med målsättningen att hitta nya möjligheter att bättre vässa vårt stöd till alla ägare, huvudmän och nyckelaktörer som måste bidra i energiomställningen. Vi har för närvarande tre fokusområden som vi ger extra uppmärksamhet

🔨   energieffektivt byggande

🚎   fossilfria transporter

🔋   smarta elsystem

men vi lägger också särskild tyngd på energiplanering och integrerade styrdokument som är mycket avgörande för lokal och regional utveckling för både offentlig verksamhet men särskilt för det näringsliv som vill växa och utvecklas. För att vårt arbete ska vara möjlig är det också viktigt att alla energikontor har förmågan att bidra till att växla upp de medel som finns i våra respektive regioner. I arbetsgruppen Extern finansiering diskuteras hur vi ska kunna samt skapa regionala möjligheter via ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) samt bidra till ett  starkare svenskt deltagande i de olika EU-programmen vilka är av stor betydelse för att vi ska kunna lösa samhälleliga utmaningar och öka takten i omställningen.
 

Gruppfoto. Foto: Jessica Jeppson, Energikontoret Region Örebro län

Bildtext: Alla deltagande energiexperter, verksamhetsledare, projektledare och andra viktiga roller som våra stolta medarbetare har runt omkring i Sverige. Foto: Jessica Jeppson, Energikontoret Region Örebro län.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet