100 % förnybart, varav 65 % biogas i Kalmar Länstrafiks upphandling

Publicerad: 2015-09-25

I dagarna offentliggjorde Kalmar länstrafik vilka drivmedel, bussar och servicefordon som de vill ha i trafik under nästa tioårsperiod som startar 2017. Kalmar län har satt som mål att inte ha några nettoutsläpp av fossila bränslen år 2030 och att alla samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefria 2020. I syfte att hjälpa regionen att nå sina klimatmål har Energikontor Sydost, inom ramen för Biogas Sydost och på uppdrag av länsstyrelserna och EU, tagit fram en regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon. Genom den pågående kollektivtrafikupphandlingen tar Kalmar län nu ett stort steg mot att förverkliga dessa mål.

 

Följande sträckor kommer att trafikeras med biogasbussar vilket innebär ca 65 % av trafikarbetet:

 

  • E22: Bergkvara (Torsås) – Kalmar – Mönsterås – O-hamn – V-vik
  • Riksväg 40: Västervik – Vimmerby
  • Riksväg 136: Kalmar – Borgholm; Kalmar – Mörbylånga
  • Stadstrafiken i Kalmar, Oskarshamn och Västervik

 

Resterande 35 % kan bestå av biogas, grön el, hållbar syntetisk diesel, RME eller etanol.  Det innebär 100 % förnybara drivmedel för bussparken i länet vilket gör upphandlingen i Kalmar län unik i landet.

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet