26/10
2023

Biogasturné för kommuner


Projektet BiogasSamverkan Sydväst planerar en dag i biogasens tecken för intresserade kommuner i Skåne, Halland och Västra Götaland. Målgruppen är miljöstrateger, näringslivsutvecklare, fysisk planering och politiker.

Vad: Besök av två biogasanläggningar, föredrag och utbyte/workshop mellan kommuner och aktörer inom biogasvärdekedjan.

Prel. datum: 26 oktober.

Vart: Tanken är att träffas i mitten av projektregion - dvs i Halland.

 

Om projektet BiogasSamverkan SydVäst:
Ett samarbete mellan Biogas Syd, Länsstyrelsen Skåne, Biogas Väst, Högskolan i Halmstad samt SLU Alnarp.  Syftet är stötta och initiera biogasprojekt i Skåne, Halland och Västra Götaland för att möta upp behovet av fossilfria bränslen och råvaror för en grön omställning, inte minst inom industrin. Projektet ska agera som facilitator och matchmaker inom värdekedjan och bidra med kunskapsspridning och information. 


 

Läs mer om projektet och deltagande i aktiviteten här.

 

För mer information, kontakta Sabine Täuber (Biogas Syd)

sabine.tauber@energikontorsyd.se, 070 306 24 09