För företag just nu

Energiråd

Konkreta tips på vad du kan göra idag för att minska dina energikostnader imorgon

Energikontor Syd stödjer företag och offentliga organisationer

Energikontor Syd arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i syd; Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.