Logga Energiting Syd.

Energiting Syd 2023

Tema: Elektrifiering och kommunal energiplanering

Onsdagen den 22 november 2023 genomförde vi vårt första Energiting Syd!

Tusen tack till alla som deltog med intresse och engagemang under Energiting Syd 2023! Vi vill även rikta ett tack till Region Skåne, Hässleholms kommun och Kulturhuset i Hässleholm som gjorde dagen möjlig.

Temat för i år var kommunal energiplanering och elförsörjning. Många ville delta, diskutera, och lyssna på hur vi tillsammans i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län arbetar för energiomställningen. Vi är glada att intresset var så stort!

På vår hemsida har vi publicerat en sammanfattning om dagen, klicka här.
 Tillsammans skapar vi ett robust elsystem i södra Sverige!
 

Energiting Syd vände sig till politiker, tjänstemän och näringslivet i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län och var fullbokat.

Omställning till ett fossilfritt energisystem skapar utmaningar som vi behöver lösa gemensamt. Vi har redan har ett stort underskott av elproduktion i södra Sverige och användningen av el kommer att öka kraftigt. Med detta som utgångsläge bestod programpunkterna för dagen av korta presentationer blandat med intressanta paneldiskussioner.
 

9:00
Incheckning öppnar och frukost serveras
 
9:30
Vi hälsas välkomna till Energiting Syd och Hässleholm
 
9:40 - 12:15
Dagen inleds med att Skånes effektkommission berättar om sin Färdplan för att öka Skånes självförsörjningsgrad till 2030. Med ett stort underskott på elproduktion och ett mål på 50% tillgänglig eleffekt i Skåne 2030 krävs många åtgärder de närmsta åren. Den nya Färdplanen för Skånes elförsörjning stakar ut vägen för att nå målet.
 
Vad gör Regionerna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län för att behålla ett robust elsystem när Sverige ställer om? Hur ser samverkan ut idag och vad är på gång?
 
Vi fördjupar vi oss även i några ämnen som Skånes effektkommissions Färdplan lyfter som extra viktiga för nå målen. Energieffektivisering, snabbare processer och mer planerbar kraft är några delar att prioritera.
 
12:30 - 13:15
Lunch
 
13:15 - 15:30
Efter en gemensam lunch fokuserar vi på regional och kommunal energiplanering. Efter en inledande överblick av trender kring lokal energiplanering, presenteras och diskuteras hur man kan förbättra strukturen för arbetet med energiplanering för att öka delaktigheten hos olika aktörer. Hur får vi i gång ett aktivt samarbete mellan offentlig verksamhet och näringsliv för att gå från plan till verklighet?
 
Vi kommer även presentera inspirerande exempel på hur kommuner har samverkat med företag och andra lokala aktörer för att bidra till genomförandet av åtgärder i energiplanen


 
 

Möt några av programdeltagarna:
 

Bild på Anna JähnkeAnna Jähnke - Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Bor utanför Helsingborg med familjen och spenderar mycket av min fritid i stallet eller på gymmet. Startade i början av 2021 Skånes Effektkommission med en stor mängd andra aktörer för att hitta konstruktiva lösningar på den skånska energisituationen.

 


 


Bild på Annika NilssonAnnika Nilsson - Näringslivschef, Perstorps kommun

Jag drivs av utmaningar och alla fantastiska möte med människor som bygger Sverige i stort som smått. Har de senaste 15 åren arbetat med näringslivet. Att vara möjliggöraren och länken mellan näringslivet och kommunen ligger mig varmt om hjärtat, att få utmana våra interna processer och skapa nya vägar framåt. Samverkan är A-O i mitt uppdrag!

 

 


Bild på Carolina GunnarssonCarolina Gunnarsson - Miljösamordnare, Regional utveckling, Region Kalmar län

Jag arbetar med regionala utvecklingsfrågor med tyngdpunkt på miljö, energi och klimat. Dessa frågor har länge varit viktiga i det länets utvecklingsarbetet och Kalmar län har sedan 2006 ett mål om att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Arbetet ska bidra till en hållbart näringsliv. Historiskt har förnybar energi, energieffektivisering och fossilfria transporter varit viktiga frågor att samarbeta kring, de senaste åren har elförsörjningsfrågor och robusthet fått ökad aktualitet.


 


Bild på Hanna Landell Hanna Landell - VD, Höganäs Borgestad AB

VD i Höganäs Borgestad sedan 2017. Det har varit en period med många utmaningar på energiområdet, särskilt med en energikrävande produktionsprocess. Vi står inför en spännande framtid där vi ska flytta och bygga en ny fabrik, vilket gör att vi kommer att ha ännu större fokus på energifrågor framöver.

 


 


Bild på Henrik Börjesson Henrik Börjesson - Chef Energiinköp & Optimering, Kraftringen Energi AO Värme & Kyla

Fokus ”digitalisering” av verksamheten för bättre affärsbeslut. Utbildning maskinteknik med inriktning energi. Tidigare erfarenhet inom skogsavverkning och skogstransporter.

 

 

 


Bild på Jens SörvikJens Sörvik - Enhetschef Miljö och Hälsa, Regional utveckling, Region Skåne

Jens Sörvik är enhetschef för enheten Miljö och Hälsa på Regional utveckling Region Skåne. Enheten arbetar med Region Skånes externa miljöarbete, bland annat med omställningen till ett hållbart och flexibelt energisystem.  Viktiga samarbeten här är Skånes effektkommission och Klimatsamverkan Skåne.

 


 


Bild på Jessica ViktorssonJessica Viktorsson - Initiativtagare, Helsingborgarnas klimatavtal

Jessica brinner för att skapa gemenskap i klimat-och miljöfrågorna. Hon jobbar till vardags med beteendeförändring och nudging för hållbarhet på Nudgd. Hon är även med och driver hållbarhetshubben A Sustainable Tomorrow @ Mindpark. Utöver det är hon intresserad av personlig utveckling och hur det kan kopplas ihop med hållbarhetsfrågorna och är därför bl.a. med och driver IDG (Inner Development Goals) Business Hub Malmö.


 


Bild på Jonas DahlJonas Dahl - Senior Forskare , RISE

Jag är senior forskare på RISE med fokus på energiomställningen i samhället. Har de senaste åren bland annat samarbetat med Region Skåne och Skånska effektkommissionen på att utveckla beräkningsmodell för framtidens el och effektbehov i Skåne på en 1*1 km geografisk upplösning, se resutatet här. Arbetar också en del med PED - positive energy districts.

 

 


Kajsa Hedberg - VD, C4 Energi AB

C4 Energi – Kristianstads egna energibolag med en viktigt roll i den gröna samhällsomställningen. Vår uppgift är att bidra till bra förutsättningar för att bo och verka i Kristianstad. Driver ett omfattande förändringsarbete för ökat samarbete internt och externt för att möta det ökade behovet av el och effekt när framförallt industrin och transportsektorn ska ställa om till fossilfritt. De senaste 15 åren har jag arbetet i energi- och återvinnings-branschen men även med innovation, startups och kommersialisering av forskning. Jag har gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och företagsledning från roller som VD, managementkonsult och ett flertal styrelseuppdrag.
 


Bild på Kristian SchoningKristian Schoning - Analytiker, Energimyndigheten

I fokus nu är hur samhällsplanering kan vara en del i att möjliggöra för elektrifiering med utgångspunkten att de lokala och regionala behoven och förutsättningarna ska stå i fokus. Mer specifikt har jag inriktning mot elproduktion och samverkan där tyngdpunkten ligger på samexistens mellan elproduktion, framför allt vindkraft såväl på land som till havs, och andra intressen.

 

 


Bild på Lisa WalitaloLisa Wälitalo - Postdoktor, Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Jag är forskare och lärare i strategisk hållbar utveckling vid BTH där jag också disputerade tidigare i år. I min avhandling la jag fram ett på metodstöd för strategiskt hållbarhetsarbete i kommuner och regioner som vi testat och utvecklat genom aktionsforskning. Dessförinnan jobbade jag tio år inom offentlig sektor och har haft tjänster som miljöinspektör, agenda 21-samordnare, energi- och klimatrådgivare och hållbarhetsstrateg samt samordnat flera EU-projekt samt lett arbetet med att ta fram en ny klimat- och energistrategi för Karlskrona kommun och Blekinge län.

 


Bild på Mattias SvenssonMattias Svensson - Teamchef El, Elnätschef, Gislaved Energi

Ansvarar idag för elnät, elproduktion såsom vattenkraftverk och solcellsproduktion och är projektledare i Gislaved Energipark AB. Arbetar mycket med utveckling av elnät, strategiska framtida affärsupplägg och har arbetat hela livet i någon form i elbranschen både i privata och kommunala sektorn.

 


 


Bild på Peter HjalmarPeter Hjalmar - Regionchef Syd, E.ON Sverige

Arbetar som lokaltalesperson för E.ON när det gäller våra affärer Elnät, Fjärrvärme och Energilösningar och har en bakgrund som Underhållschef och Driftchef på E.ON.

Jag vill lyfta fram allt fantastiskt som finns i energibranschen både inom hållbarhet, biologiskmångfald och vår viktiga del i civilsamhället i tider av oro.


 


Bild på Rene JaramilloRene Jaramillo (M) - Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Kronoberg

Jag är Rene Jaramillo, pappa, make, son, bror, politiker.  Jag har delat mitt liv mellan Chile, där jag är född och uppvuxen, och Sverige dit jag kom som ung och förälskad för 22 år sedan.

Min nyfikenhet på livet och ny kunskap har gjort att jag jobbat med många olika frågor i politikens värld. Efter mer än 15 år som kommunpolitiker är jag sedan 2022 regionpolitiker med uppdraget att vara ordförande i den regionala utvecklingsnämnden samt ansvara för frågor kring EU, energi och skog. Jag är utbildad inom kommunikation och har en examen i statsvetare.
 


Foto på Robert HedmanRobert Hedman - Energistrateg, Regional utveckling, Region Blekinge

Jag är energistrateg på Region Blekinge med fokus på att få ny, fossilfri elproduktion på plats och på så sätt utveckla Blekinge och vår konkurrenskraft.  Jag är miljövetare med inriktning energisystem men kom till Blekinge för en tjänst i flygvapnet, där jag varit 2007-2022. Jag drivs av ett kombinerat engagemang för natur, miljö och samhällsutveckling och finner motivation i utmaningar. Arbete med att få med kommuner och Försvarsmakten som aktörer i den gröna omställningen är därför högt på agendan.


 


Bild på Sara L. Olsson

Sara L. Olsson - Hållbarhetsstrateg, kansli- och utvecklingsavdelningen, Oskarshamns kommun

Jag jobbar med såväl social som miljömässig hållbarhet, med en samordnande roll. Jag har min bakgrund främst inom mänskliga rättigheter och social hållbarhet men har genom arbete med bland annat kommunens översiktsplan och energi- och klimatplan samlat erfarenhet och kunskap även inom miljö- och klimatområdet. 

 

 


Bild på Therése Hindman Persson Therése Hindman Persson - Ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

Therese Hindman Persson är ställföreträdande generaldirektör, chefsekonom och avdelningschef för Chefsekonomfunktionen på Energimarknadsinspektionen. Hon har omfattande energierfarenhet och har i många år arbetat med frågor som rör marknadsdesign, marknadsanalys, reglering, energieffektivisering och energiinvesteringar i många olika delar av världen. Innan Therese började på Ei i oktober 2014 var hon Vice President Professional Services & Execution Centre på Schneider Electric Sverige och före det var hon VD för Pöyry Management Consulting (Sverige). Therese är en uppskattade ledare och expert och har erfarenhet av förändringsledning och utveckling av gruppers kollektiva förmåga. Therese har en doktorsexamen i nationalekonomi och har förmågan att kombinera djup metodkunskap med praktisk och erfarenhetsbaserad tillämpning av kunskapen.
 


Bild på Anders Fredriksson KleineAnders Fredriksson Kleine - Senior Strategist & Head of Public Affairs, Öresundskraft AB
 

 

 

 

 


Bild på Johanna LundströmJohanna Lundström - Samhällsanalytiker, Region Skåne
 

 

 

 

 


 

Energiting Syd 2023 var ett fysiskt event, en heldagskonferens, som arrangeras av Energikontor Syd med delfinansiering från Region Skåne. 

        

 

 


 

Energikontor Syd stödjer företag och offentliga organisationer

Energikontor Syd arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i syd; Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.