Logga Energiting Syd.

Energiting Syd 2023Save the date.

Tema: Kommunal energiplanering och elförsörjning  

Onsdagen den 22 november 2023 på Kulturhuset i Hässleholm 

Mötesplatsen för offentlig sektor och företag som vill samverka i omställningsarbetet 

 

Energiting Syd 2023 samlar branschexperter och aktörer för att diskutera lösningar kopplat till kommunernas energiplanering. En elektrifiering av samhället är nödvändig för att nå klimatmålen. Här kommer en utvecklad samverkan mellan näringslivet, offentliga verksamheter och andra aktörer vara en förutsättning för att lösa dessa utmaningar. Att arbeta tillsammans för en ökad energieffektivisering, mer elproduktion, mer överföringskapacitet och lagring av el samt andra lösningar är helt avgörande för vår utveckling. 

Energiting Syd är ett fysiskt event, en heldagskonferens, där vill vi främja möten mellan samhällsaktörer för att tillsammans konkretisera vägen framåt i skapandet av ett heltäckande arbete kring energi- och klimatfrågorna i våra regioner.

Energiting Syd vänder sig till politiker, tjänstemän och näringslivet i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. 

 

Save the date - ladda ner kalenderbokning (iCalendar)

Illustration över ett elsystem som visar hus och energiproduktion sammanlänkat med elkablar.

 

Energikontor Syd stödjer företag och offentliga organisationer

Energikontor Syd arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i syd; Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.