Insatsprojekt - Drickakylar

Sätt timer på drickakylen och minska elkostnaderna!

Syfte

Idag lagras och kyls dryck i öppna och stängda drickakylar. Studier visar en besparingspotential om 1000-1600 kWh per år vid timerstyrning av drickakylar. I 25 kommuner kommer under 2016 en riktad insats göras mot företag som har drickakylar, med mätning och uppföljning.

Projektperiod

juni 2016 till december 2016

Nationellt insatsprojekt i 25 kommuner i Sverige

25 energi- och klimatrådgivare runt om i Sverige som ansökt till Energimyndigheten om att få vara med i årets insatsprojekt har utsetts och startar nu arbete med drickakylar.
Projektmålen i drickakylsdelen är att varje energi- och klimatrådgivare som deltar i insatsprojektet söker upp, rekryterar och sätter upp timers på minst 3 olika företag som tillsammans har minst 10 drickakylar vilka ingår i projektet. Rapportering av de mätbara besparingarna sker hos de deltagande företagen och innehåller utformning, uppföljning och utvärdering.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I projektet deltar Energimyndigheten, Sweco, Energikontoren Sverige samt energi- och klimatrådgivare från Lund, Helsingborg, Karlshamn, Nybro, Kungsbacka, Halmstad, Jönköping, Trollhättan, Vårgårda, Stenungsund, Vadstena, Kinda, Malung-Sälen, Borlänge, Leksand, Katrineholm, Stockholm, Söderhamn, Jokkmokk, Skellefteå, Umeå, Östersund och Sundsvall.

 

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Roger Gunnarsson,
Projektledare/Regional Utvecklingsledare


Tel. 070-620 83 05 ,
roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

Bakgrund

Idag lagras och kyls dryck i öppna och stängda drickakylar. Dessa kylar går i regel dygnet runt och kyler läsk, öl, vatten etc. Ofta är de en del i ett specifikt säljkoncept, det vill säga att man får en kyl gratis då man tillhandahåller en viss dryck. Frågan är om man verkligen behöver eller ska kyla dryckerna dygnet runt. Vad vi kunnat se hittills så finns inte heller något specifikt livsmedelskrav på att läsk/öl måste hållas kylda vid försäljning.

En studie har genomförts där kylar stängts av nattetid med timers samtidigt som innertemperaturen mätts. Då kylarna stängdes av på natten steg temperaturen med cirka 7 grader. Givet de låga temperaturerna som sedan tidigare fanns så var dock ändå dryckerna kylskåpskalla på morgonen. Studien visade även att kunderna inte tycks reflektera över temperaturen, att kunderna hade en känsla av att de alltid köpte en kyld dryck samt att det inte var någon skillnad i försäljningsmängder vid olika temperatur.

Studien visade en besparingspotential om 1000 kWh per år vid timerstyrning av drickakylar med dörrar och drickakylar utan dörrar visade studien en besparingspotential om 1600 kWh per år. Givet den låga investeringskostnaden och den möjliga besparingen blir återbetalningstiden på insatsen väldigt kort. Som en extra bonus minskar även värmeutsläppen från plugin-kylar under natten och behovet av kylning av lokalerna minskar. 

Länkar

Broschyr om Insatsprojekt Drickakyl