SIMWOOD

Forskningsresultat omvandlade till praktiska lösningar för effektivare uttag av energi från skogen

Syfte

Syftet var att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg, speciellt i Uppvidinge kommun, genom att sprida resultat från forskning omvandlade till praktiska lösningar.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

november 2013 till oktober 2017

Projektets hemsida

http://simwood.efi.int/

Att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg leder till ökad andel förnybar energi och minskade utsläpp från fossila bränslen. Speciellt fokus riktades mot Uppvidinge kommun i detta projektet. Målgrupperna var många, från stora skogs - och energibolag till små självverksamma privata skogsägare. Mycket av insatserna blev i form av utbildning av målgrupperna och då ofta i konkreta situationer i fält.

Simwood var ett fyra år långt projekt inom sjunde ramprogrammet som påbörjades i november 2013 och avslutades 2017. Det var ett forskningsprojekt där Energikontoret hade nära samarbete med Linnéuniversitetet.

Förutom Linnéuniversitetet skedde samverkan även med 
• Södra
• Skogsstyrelsen
• Skogsbränsle Småland 
• Uppvidinge kommun
Bioenergigruppen i Växjö
• Länsstyrelsen Kronoberg
• Stora Enso
• Andra sågverk och skogsägare

 

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Project cofunded by the European Union Seventh Framework Programme FP7 under grant agreement n° 613762

 

Övrigt

Vi andra som arbetade i projektet

Daniel Nilsson
 
Doktorand på Institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet. I sitt doktorandarbete "Hanteringssystem för skogsbränsle i södra Sverige" studerade han hela kedjan mellan uttag från skogen till inmatning i förbränningsanläggning.
 

Bengt Nilsson

Doktorand och universitetsadjunkt på Institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet. Doktorandprojektet hade titeln ”Bioenergi från sydsvenska skogar”. I detta projekt studerade han hur olika hanteringsmetoder och lagringssystem påverkar energiinnehållet i skogsbränsle, från avverkning till användare vid industrin.

Thomas Thörnqvist

Pensionerad professor i virkeslära vid avdelningen för Skog och Trä på Linnéuniversitetet. 

 

Länkar

2017-01-19 Film Energieffektivare skogsbränslehantering (svenska)

2017-01-19 Film Extractions of forest residues in Sweden (English)

2014-04-10 Seminarium i Växjö Biobränslekedjan och förbränningsteknik

2014-05-05 Ubildning i Växjö Bioenergiutbildning för driftpersonal i energiföretag

2014-05-07 Ubildning i Växjö Bioenergiutbildning för beslutsfattare och miljöhandläggare

 

SIMWOOD på Twitter 

Resultat

Projektet har spridit kunskap och förmedlat erfarenheter om uttag av grenar och toppar från föryngringsavverkningar och gallringar. Detta har skett genom skogskvällar och exkursioner i samverkan med bland andra Uppvidinge kommun och Sveaskog. Den främsta målgruppen har varit större skogsägare i Småland. Vi har också producerat ett antal filmer som uppmuntran till att göra ett ökat uttag och som instruktionsfilmer om olika sätt att arbeta med maskinerna för uttaget. Huvudfilmen har översatts till engelska och spridits på olika internationella seminarier. En viktig del har varit kunskaps – och erfarenhetsöverföringen mellan olika europeiska regioner, där representanter från vår regionala styrgrupp har deltagit i olika evenemang som studieresor, olika möten och i en expertgrupp. Vi har också stått värd för ett internationellt möte som bland annat genomfördes som en skoglig exkursion i Uppvidinge kommun.

Kunskaper och erfarenheter från de olika regionerna i Europa har, tillsammans med fakta om regionerna, samlats under simwood.jrc.ec.europa.eu Den svenska huvudfilmen finns att se på Youtube.

Tack till den andra svenska partnern i projektet, Linnéuniversitetet, för ett gott samarbete! Tack också till representanterna i den regionala styrgruppen: Uppvidinge kommun, Skogsstyrelsen, Växjö Energi AB, Skogsbränsle Småland och Södra.