Nätverk och samverkan

Att driva och skapa nätverk är ett viktigt verktyg för att skapa förändringsprocesser i samhället. Energikontor Syd deltar i eller driver ett flertal nätverk, både regionalt, nationellt och internationellt.

Nätverk vi driver

Biogas Sydost

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt påverkar och förbättrar förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. Genom att samordna regionala insatser och resurser blir det lättare att uppnå goda resultat.
Välkommen som medlem, ta kontakt med oss idag!

Kontaktperson: Tommy Lindström
💻 Biogas Sydosts hemsida

 

Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Syd.
Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Kontaktperson: Sabine Täuber
💻Biogas Syds hemsida

 

Energi- och klimatrådgivarnätverket i Syd

Energikontor Syd samordnar och utvecklar energirådgivarna i Skåne, Blekinge, Kalmar- och Kronobergs län, är ett stöd i arbetet och förmedlar ny information, bland annat från Energimyndigheten. Genom de träffar som kontinuerligt arrangeras skapas ett kompetensnätverk runt energi- och klimatfrågor. Målet är att skapa en fungerande energi- och klimatrådgivning i alla kommuner, en resurs som kommuninvånarna väl känner till och som utnyttjas.

Kontaktperson: Matilda Gradin
samt  Anna Torshög,och Roger Gunnarsson 

💻 Energi- och klimatrådgivarna i Syds hemsida

 

Biogas Sydost logga

 

 

 

Biogas Syd logga

 

 

 

 

 

 


Nätverk vi deltar i

Klimatsamverkan Kalmar

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionen, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen. 

Kontaktperson: Christel Liljegren ochTommy Lindström.

💻Klimatsaverkan Kalmar läns hemsida

 

 

Klimatsamverkan Blekinge

Klimatsamverkan Blekinge är ett nätverk som bildats för att främja klimatarbetet i Blekinge genom möjlighet till större samsyn, erfarenhetsutbyte och samordning. Genom samverkan kring klimat- och energifrågor och gemensamma mål ska Blekinge bidra till att nå Sveriges klimatvision – inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050. 

Kontaktperson: Christel Liljegren och Anna Månsson 

💻Klimatsamverkan Blekinges hemsida.

 

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Energikontor Syd och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati. Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

Kontaktperson:  Christel Liljegren eller Gustaf Wiklund.

💻Klimatsamverkan Skånes hemsida. 
Följ även på: Facebook och LinkedIn

 

 

GreenAct Kronoberg

I Kronoberg finns det i dagsläget inget aktivt nätverk.
Kontaktperson: Pierre Ståhl.

 

 

Energikontoren Sverige

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets 14 regionala energikontor. Energikontoren är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Kontaktperson:  Christel Liljegren , ledamot och kassör
💻 Energikontoren Sveriges hemsida

 

Fedarene

FEDARENE is the premier European network of regional and local organisations which implement, co-ordinate and facilitate energy and environment policies. Regional and local agencies, regional governments and departments working in these fields, are represented in FEDARENE.

Kontaktperson:  Christel Liljegren , Vice-President on Mobility and Transport
💻 FEDARENES hemsida

 

ManagEnergy

ManagEnergy syftar till att hjälpa aktörer från den offentliga sektorn, och deras rådgivare, vilka arbetar med energieffektivitet och åtgärder för förnybar energi på lokal och regional nivå. ManagEnergy gör detta genom riktad kapacitetsuppbyggnad och nätverksmöten, samt genom sina olika online-resurser och marknadsföringsaktiviteter.

💻 Läs mer på ManagEnergys hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsida - Energikontoren Sverige

 

 

 

FEDARENE