11/10
2023

Frakta Fossilfritt - Skånes väg


 

Seminarium med mässa och provkörning

Omställningen av våra fordon för transporter av gods har börjat starkt i Skåne! 
Nu är det möjligt att ta del av konkreta exempel på hur det fungerar att köra på flytande gas eller med ett batterielektriskt fordon. Flera skånska företag har påbörjat utbytet till fossilfria fordon och har goda erfarenheter att dela med sig av.

Onsdagen den 11 oktober samlar vi aktörer från helavärdekedjan för godstransporter för att lära mer om den omställning som alla behöver göra och dela erfarenheter med varandra. Välkommen att möta människorna som berättar om hur de gör och kom för att se och prova fordonen på den utställning som vi planerar för i anslutning till seminariet. Hör hur den helt nya plattformen Drivmedla kan vara till hjälp vid planering av laddinfrastruktur och informationsdelning för att vi ska kunna snabba på omställningen tillsammans.

Hur och vad väljer åkerierna?
Hur fungerar det med laddning?
Finns det tillräckligt med tankställen för biogas?
Finns det stöd att söka för fler fordon, tankstationer och laddstationer?
Ökar efterfrågan på fossilfria hållbara godstransporter från transportinköpare?
Funderar du på dessa frågor? Då är Frakta fossilfrittdagen precis rätt för dig.

 

När: 11 oktober

Vart: Sundspärlan i Helsingborg

Klicka här för att ta del av mer information och anmälan.Seminariet anordnas i samverkan mellan
Region Skåne, Energikontoret Syd och Länsstyrelsen i Skåne Län