29/09
2023

Havsbaserad vindkraft och vätgas i Polen


Många vindkraftsprojekt planeras i Östersjön och elen som produceras måste tas om hand på bästa sätt. I första hand ska man förstås bygga ett effektivt elnät mellan projekt och land men även mellan länder. Vindkraften varierar med vindstyrkan och produktionen matchar inte efterfrågan, och när det finns mycket el kan man lagra elen genom att göra vätgas. Vätgasen kan sedan användas inom industri eller som bränsle i transportsektorn.

I Warsawa den 29 september medarrangerar Energikontor Syd en konferens på detta ämne i en polsk kontext.

Konferensen arangeras inom vårt sammarbete mellan partners från Sverige, Tyskland, Polen, Lettland och Litauen där det finns planer att bygga havsvindkraft och vätgasproduktion i alla länder runt Östersjön.

 

Se programmet och hitta anmälan här.

 

Vill du ha mer information? Kontakta Pierre Ståhl.