29/11
2017

Bioenergidagen 2017


29 november är det dags för den årliga Bioenergidagen i Växjö, under vilken vi tar upp aktuella bioenergifrågor. I år har vi valt att dela in dagen i fyra olika teman, med speciellt fokus på:

- två exempel på produktion av bioolja/biodrivmedel 
- EUs politiks påverkan på bioenergibranschen
 
Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan. 


Seminariet arrangeras i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Bioenergigruppen i Växjö.

Se inbjudan med program


För frågor kontakta Göran Gustavsson 0709 – 21 60 54.