Eye2eye

Visualisera till förändring

Syfte

Att mäta är att veta, men leder kunskapen till förändrat beteende? Visualisering av energidata för att informera och förändra beteende. En metod kommer att utvecklas och testas som en kommun kan använda i sina egna verksamhetslokaler.

Projektperiod

januari 2020 till december 2021

Dagens ungdomar och unga vuxna söker information på skärmar och nätet. Inom pilotprojektet Eye2Eye tänker Energikontor tillsammans med Hultsfreds kommun testa hur man kan få fram ett budskap om att minska energianvändningen. Avsikten är att använda energimätvärden från en byggnad, bädda in detta i ett tilltalande budskap och nå elever och personal på Hultsfreds gymnasium i syfte att medvetandegöra energianvändning och miljöaspekterna som energianvändningen orsakar. 

Användare av byggnaden får möjlighet att förstå hur de alla tillsammans kan agera för att minska energianvändningen och därmed dess miljöbelastning. En kunskap som kan användas även hemma. Eye2Eye kommer testa olika tillvägagångssätt och följa upp effekten av dessa. Konceptet är inspirerat från liknande åtgärder i bland annat Tyskland och Spanien och är ett resultat och avknoppning av ett internationellt erfarenhetsutbyte inom Interreg Europe-projektet EMPOWER

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-44 86 29,
tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,
annika.oberg@energikontorsyd.se

Länkar

Slutrapport (2021)