ELMOS

Fortsätt kollektivtrafikresan med elcykel

Syfte

Målet var att få fler att använda elcykel som fortsättning på sin kollektivtrafikresa i sydost. Som stöd i kommunernas arbete togs en handbok fram, samt elmobilitetsstrategier och uthyrningssystem för elcyklar i Växjö och Karlskrona kommuner.

Projektperiod

oktober 2011 till december 2014

Projektets hemsida

http://www.elmos-project.eu/home.html

ELMOS var ett treårigt projekt som syftade till att främja marknaden för elcyklar i regionen och att stödja kommuner i deras energi- och klimatarbete inom hållbara transporter med följande: 

  • Elcykelutlåning på arbetsplatser i Växjö och Karlskrona
  • Handbok för konkreta åtgärder som underlättar elcykelanvändning för kommuner
  • Kommunala strategier för elmobilitet som del i en kollektivtrafikresa 

Energikontor Sydost drev projektet ELMOS svenska del tillsammans med Växjö och Karlskrona kommuner, som bland annat erbjöd arbetsplatser att låna elcyklar, så att medarbetarna kunde testa på att arbetspendla med elcykel.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Energikontor Sydost drev projektet ELMOS svenska del tillsammans med

Växjö kommun Karlskrona kommun

 

Med delfinansiering från

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsyd.se

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsyd.se

Länkar

Mer om ELMOS

 

Rapporter, tester av elcyklar m.m.

 

Framåt med el - handbok om elmobilitet för kommuner (2014)

Elbilspooler- från idé till verklighet en handbok med exempel från Växjö kommun (2015).
In English Electric car pools.