05/03
2024

Nätverksträff: Laddsamverkan Syd


Energikontor Syd och Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en nätverksträff för kommuner som aktivt arbetar för eller är intresserade av utbyte kring laddinfrastrukturutveckling.

Vid denna träff kommer vi att prata om kraven på laddplatser i PBL och PBF med fokus på hur vi kan hantera de retroaktiva kraven som träder i kraft den 1 jan 2025. Anders Johansson från Boverket kommer att ge oss djupare förståelse för kraven och hur de kopplar an till det nya förslaget till EU-direktiv. Anna Jansson Thulin, Länsstyrelsen Skåne, berättar om den alldeles färska tillsynsvägledningen Laddinfrastruktur i fokus.

Helsingborgs stad har vunnit andrapriset i kommunkategorin av senaste Laddguldet. Leo Schneede, parkeringssamordnare i Helsingborgs stad, berättar om Helsingborgs arbete kring laddinfrastrukturfrågor.

Agendan för träffen håller på att växa fram och vi hoppas att få med oss fler intressanta talare. Det kommer också att finnas tid för samtal, med fokus på utbyte av kunskap och erfarenheter kommunerna emellan.

Vi börjar dagen med kaffe och fralla och avslutar dagen med gemensam lunch.

 


 

När: 5 mars, kl. 9:00 - 12:00, gemensam lunch efteråt för de som önskar.

Var: Hos Energikontor Syd i Lund. Mindpark, Bytaregatan 4D.

För vem: Kommunala tjänstepersoner och bolag.

Anmälan: Via denna länk senast den 27 februari.