02/05
2024

INTRODUKTION TILL ENERGI I FYSISK PLANERING: Webbinarium med workshop


PROGRAM

13.00-13.15 Välkommen 

Länsstyrelsen Blekinge, Energikontor syd och Region Blekinge hälsar välkommen. Vi hoppas att dagens webbinarium kan inspirera fler att delta i arbetet med energi i samhällsplanering. 

13.15–14.00 Elnät i planeringen

Cecilia Näslund från Boverket informerar om vägledningen som Boverket släppte i december 2023. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Cecilia kommer att berätta om frågor och aspekter kring elnät och elförsörjning som är viktiga att ha med sig i olika skeden av planeringen. Det handlar både om hur befintliga elnätsanläggningar behöver beaktas och hur framtida behov av elnätsutbyggnad kan hanteras. Hela planeringskedjan berörs, såväl region- och översiktsplanering som detaljplanering och bygglovsprövning. Cecilia jobbar främst med frågor inom klimatanpassning och fysisk planering för ett robust samhälle. Under 2023 var hon projektledare för uppdraget att ta fram vägledning om elnät i fysisk planering.

14.00–14.10 Paus

14.20–15.10 Introduktion: Energi i fysisk planering

Stina Stenquist, projektledare på RISE, ger ett kort utdrag av det utbildningspaket om energi i fysisk planering som RISE erbjuder.

Stina har ca 20 års erfarenhet av hållbar stads- och samhällsutveckling både inom nybyggnation och befintlig miljö. Hon har arbetat praktiskt med översiktsplaner, detaljplaner och tillståndsansökningar. Nu arbetar hon med innovationsprojekt inom samma område med fokus på att få ihop alla delar och krav till en fungerande helhet inkluderat tekniska förutsättningar, lagar och regler, arbetsmetoder och affärsmodeller. 

15.10–15.40 Workshop 

15.45 Avslutning


TID 

Torsdag den 2 maj kl 13.00–15.45


ANMÄLAN 

Anmäl dig senast den 29 april.
(Teams-länk skickas senast den 30 april)


FRÅGOR & INFO
För ev frågor kontakta:

Anna Månsson Energikontor Syd
Annika Öberg, Energikontor Syd

Du får gärna vidarebefordra denna inbjudan till intresserade kollegor! 

Välkommen!


Webbinariet finansieras av Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Europeiska Unionen/LIFE.