Smart Trafikant – MOVE

Prova på smarta arbetsresor

Syfte

Vanebilister fick testa hållbara sätt att resa till jobbet

Projektperiod

januari 2006 till mars 2009

Projektet vände sig till vanebilister på åtta stora och medelstora arbetsplatser i Kalmar och Kronobergs för att få dem att pröva ett mera hållbart transportsätt under resor till och från arbetet. Syftet var att minska de anställdas resande med bil till och från jobbet genom uppmuntring av cykling, kollektivtrafikåkande, sparsam körning och/eller samåkning. 

Företagen som deltog var IKEA i Kalmar, Faurecia i Torsås, Länssjukhuset i Kalmar, ITT Water & Wastewater AB i Emmaboda, Finnveden Powertrain i Alvesta, Volvo i Braås, Regionförbundet Södra Småland och Energikontor Sydost.

Dessa aktiviteter erbjöds:
- Resvaneundersökning, före och efter. Läs mer om resultaten.
- Utställning på företagen om hållbara resor och Smart Trafikant
- Prova-på-aktiviteter: 
     Cykling - Hälsotrampare
     Kollektivtrafik - Testresenärer
     Utbildning i sparsam körning - ecoDriving
     Samåkning

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Smart trafikant är den svenska delen av EU-projektet MOVE.
Energikontor Sydost (Lead partner)
Klimaschutzagentur Region Hannover GbH
Tipperary Energy Agency Ltd
Energy Centre Bratislava 
EVE-Ente Vasco de la Energia
Energy Agency of Plovdiv
Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale della Provincia di Chieti

Övrigt

Stort europeiskt intresse för mobilitetsarbete
Under EU-kommissionens Europe Sustainable Energy Week (EUSEW 2008) presenterades MOVE-projektets arbete med hållbart resande. Intresset var stort; konferensen var den första att bli fullbokad. 

Resultat

Slutseminarier för MOVE/Smart trafikant

I anslutning till den Europeiska trafikant veckan 2008 i september genomfördes projektets slutseminarier. Då presenterades resultat från resvaneundersökningarna och det var erfarenhetsutbyte mellan företag, länstrafikbolag, Vägverket och kommunerna där företagen ligger. På slutseminariet hölls också ett föredrag av sjukgymnast Pia Hancke från Hälsoforum i Växjö. 

Inledning: Smart Trafikant i ett europeiskt perspektiv 
Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Kalmar län: Vad blev resultatet av projektet? 
Per Hansson Energikontor Sydost.

Kronobergs län: Vad blev resultatet av projektet? 
Per Hansson Energikontor Sydost

Fysisk aktivitet skapar frisk personal 
Pia Hancke, sjukgymnast från Hälsoforum i Växjö