Småskalig kraftvärme från bioenergi i sydöstra Sverige

Stimulera samtidig el- och värmeproduktion med bioenergi upp till 10 MW värme

Syfte

Översiktlig systemanalys och potentialbedömning kring förutsättningarna för småskalig kraftvärme i sydöstra Sverige (Småland/Blekinge).

Projektperiod

november 2012 till april 2013

Energikontor Sydost har via Energimyndigheten fått stöd för att arbeta med småskalig kraftvärme från bioenergi. I projektet ska en översiktlig systemanalys och en potentialbedömning göras kring förutsättningarna för småskalig kraftvärme i sydöstra Sverige (Småland/Blekinge). I den belyses hur påverkan på elförsörjning i regionen sker samt vilka tekniska lösningar som är möjliga.

En enkel handledning arbetas fram. I nästa skede sprids information kring detta och utgör grund för en fortsatt satsning på småskalig kraftvärme. Den belyser de möjligheter som finns, både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt med inriktning framför allt mot klimatområdet.

Handledningen Småskalig kraftvärme från bioenergi finns att läsa här

Projektet syftar till att stimulera en kombination av värmeproduktion med bioenergi med samtidig elproduktion i området upp till 10 MW värme. Målgruppen är företag verksamma främst inom fjärr- och närvärme samt industrier som använder bioenergi. Även tillverkare av utrustning för småskalig kraftvärme ska involveras. Arbetet utförs stegvis med analys av företag och branscher i samverkan med kommuner.

I projektet ingår att

  • studera möjligheter för småskalig kraftvärme från en systemsynpunkt i regionen
  • nå 100 beslutsfattare med information om småskalig kraftvärme
  • nå 60 anläggningsägare om möjligheten till att installera småskalig kraftvärme
  • för 10 företag genomföra en översiktlig teknisk analys och rådgivning om möjligheter och förutsättningar
  • för möjligheter till småskalig elproduktion med kraftvärme som lägger grunden för fyra av dessa att bygga en anläggning inom ytterligare ett år
  • ta fram ett enkelt informationsmaterial för småskalig kraftvärme
  • nå en ökad andel bioenergi i regionen samt stödja implementering av det nya energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Aktuella tekniker kan vara ångturbin, ångmotor, ORC och förgasning.

 
 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med delfinansiering från

Länkar

Ett stort demonstrationsprojekt för småskalig kraftvärme pågår 2014–2018. Läs mer.

 

Dokumentation från seminariet Småskalig kraftvärme samt Bioenergi för ångsystem