13/06
2024

Solceller för kommuner, del 3


I vår håller vi en seminarieserie om tre delar tillsammans med Sustainable Business Hub och Solar Region Skåne för målgruppen kommunala tjänstepersoner. Vi kommer bland annat ta upp strategi, fysisk planering, ekonomi, upphandling och lagar och regler. 

Välkommen till tredje delen i vår seminarieserie om solceller!


PROGRAM

Fika serveras från klockan 09.30 

10.00–12.30 

• Välkomna, inledning 

• SOLCELLER PÅ KULTURBYGGNADER – HUR GÅR DET IHOP?
Om Lunds kommuns riktlinjer för solenergianläggningar på byggnader. Lunds kommun.
Petter Eiring, Stadsantikvarie och arkitekt SAR/MSA

• WORKSHOP OCH ERFARENHETSUTBYTE

12.30 – 13.30  Lunch


TID 

Torsdag den 13 juni kl. 09.30–13.30 

PLATS 

Ideon – Alfa (ingång 4 – Scheelevägen 17),
konferensrum Forum

ANMÄLAN 

Anmäl dig senast den 10 juni. Seminarieserien är kostnadsfri för kommuner.


Du kan kontakta Gustaf Wiklund för mer info.