02/02
2024

EUCF - information om investeringsstöd för kommuner


Kommuner – här finns pengar att söka!

Nu är det dags att genomföra era energi- och klimatplaner. Men då behövs förstås finansiering. 

Ta chansen och sök ett investeringsstöd på 60 000 euro för att skapa en finansieringsplan för era beslutade åtgärder.

Anmäl dig här
Vill du veta mer?

Anmäl dig här till ett informationswebbinarium den 2 andra februari 2024, kl. 8:30 - 9:50, där du får veta mer om stödet och vad som krävs för att kunna söka.

Webbinariet vänder sig till kommuner som har beslutade energi- och klimatplaner och är redo för nästa steg – att genomföra åtgärderna. Investeringskapitalet kan komma från olika håll men då behövs en ordentlig plan som beskriver åtgärder och kostnader. Genom att samla ihop olika insatser och åtgärder till större projekt finns det möjlighet att skapa bättre förutsättningar för hållbara finansieringsmodeller.

Detta är ett jobb som måste göras och här får ni möjlighet att söka ett investeringsstöd på 60 000 euro för ert arbete med att ta fram en finansieringsplan.

För att kunna söka stödet behöver ni

  • vara en svensk kommun (eller grupp av kommuner)
  • ha en beslutad energi- och klimatplan eller motsvarande
  • skicka er ansökan till EUCF senast den 15 mars 2024

Läs mer på hemsidan

 


Arrangör:
Energikontor Syd är nationell kontaktpunkt för EUCF (European City Facility), ett europeiskt miniprogram finansierat av EU-programmet LIFE.